Gmina Pawłowiczki

Fundusz Dróg Samorządowych


Fundusz Dróg Samorządowych
Gmina Pawłowiczki otrzymała dofinansowanie do zadania “Przebudowa drogi gminnej na 108467 O Ostrożnica – Chrósty” na kwotę 460 196,30 zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Łączna wartość zadania: 575.245,38 zł
Kwota dofinansowania z FDS: 460.19630 zł
Zadanie było wykonane od 09/2020 do 11/2020
Cele projektu: – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych – poprawa dostępności komunikacyjnej, – wzrost atrakcyjności inwestycyjnej, – zapewnienie spójności sieci dróg publicznych.
Efekty projektu:
Długość przebudowanej drogi – 2400 m
Nawierzchnia asfaltowa- 8887,50 m2Fundusz Dróg Samorządowych
Gmina Pawłowiczki otrzymała dofinansowanie do zadania “Przebudowa drogi gminnej na 108406 O ul. Górna w Gościęcinie” na kwotę 746 946,30 zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Łączna wartość zadania: 933.682,88 zł
Kwota dofinansowania z FDS: 746.946,30 zł
Zadanie było wykonane od 10/2019 do 12/2019
Cele projektu: – poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych – poprawa dostępności komunikacyjnej, – wzrost atrakcyjności inwestycyjnej, – zapewnienie spójności sieci dróg publicznych.
Efekty projektu:
Długość przebudowanej drogi – 742,38 m
Nawierzchnia asfaltowa- 4744 m2
Chodniki z kostki brukowej – 1776,7 m2