Gmina Pawłowiczki

Odnowa Wsi

1. Szanowni Państwo,
Marszałek Województwa Opolskiego oraz Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego wraz z Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie zapraszają mieszkańców województwa opolskiego do udziału w XVIII EDYCJI KONKURSU NASZE KULINARNE DZIEDZICTWO SMAKI REGIONÓW.
CELEM Konkursu jest identyfikacja i promocja tradycyjnej, regionalnej żywności oraz upowszechnianie wiedzy o niej.
Tegoroczna edycja konkursu zostanie przeprowadzona w dwóch kategoriach: na najlepszy regionalny produkt żywnościowy oraz najlepszą potrawę regionalną.
Regionalny finał Konkursu odbędzie się w dniu 2 września 2018 r. podczas obchodów DOŻYNEK WOJEWÓDZKICH w Paczkowie.

Dokumentację należy przesłać lub dostarczyć do Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia * 27 lipca 2018 r. * z dopiskiem „Dział ROW” na adres:
Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie:
ul. Główna 1
49-330 Łosiów

Regulamin konkursu, formularze zgłoszeniowe i inne informacje

2. Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 5421/2018 z dnia 7 maja 2018 r. ogłosił Konkurs „Koron Dożynkowych 2018”.
Konkurs odbędzie się w dniu 2 września br. w Paczkowie podczas obchodów Dożynek Wojewódzkich 2018.

Podstawowym celem Konkursu jest kultywowanie i dokumentowanie tradycji regionalnej plastyki obrzędowej związanej z okresem żniw, jak również zwiększenie aktywności życia kulturalnego mieszkańców wsi.

Korony dożynkowe i prace plastyczne zostaną ocenione w dwóch kategoriach, tj.: – korony dożynkowe oraz prace plastyczne kłosowo – ziarnkowe, – korony dożynkowe oraz prace plastyczne ziarnkowe.

Oceny zgłoszonych prac dokona Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Marszałka Województwa Opolskiego działająca w oparciu o Regulamin Konkursu.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu zgłoszenia koron i prac mogą dokonać gminy województwa opolskiego lub wojewódzkie związki o charakterze rolniczym w terminie do 29 sierpnia 2018 r. Zgłoszenia należy przesłać lub dostarczyć do: Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie ul. Główna 1, 49-330 Łosiów. Do Konkursu można zgłosić tylko jedną koronę lub pracę plastyczną z danej gminy lub wojewódzkiego związku o charakterze rolniczym.