Gmina Pawłowiczki

Informator

Urząd Gminy w Pawłowiczkach

47-280 Pawłowiczki, Plac Jedności Narodu 1
tel. (77) 4036461 Fax 774036462 Sekretariat
Księgowośc 77 4036464
Ewidencja ludności 77 4036465
USC 77 4036466
Kasa 77 4036467
Podatki 77 4036468
Sekretarz 77 4036469
Skarbnik 77 4036470
Rada gminy 77 4036471
Gospodarka komunalna 77 4036472
Referat inwestycji 77 4036473
Rolnictwo 77 4036474
Integracja z UE 77 4036475

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pawłowiczkach

47-280 Pawłowiczki, ul. Magnoliowa 3
tel. (77) 487 40 00 lub (077) 487 41 47

Posterunek Policji w Pawłowiczkach

47-280 Pawłowiczki, ul. Wyzwolenia 61
tel. (77) 487 41 07 centrala 774724666

Filia Pocztowa w Pawłowiczkach

47-280 Pawłowiczki, ul. Wyzwolenia 76
tel. (77) 480 31 10

Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie-Koźlu filia w Pawłowiczkach

47-280 Pawłowiczki, Pl. Jedności Narodu 5
tel. (77) 4803120

Stacja “Caritas” w Pawłowiczkach

47-280 Pawłowiczki, ul. Magnoliowa 3
tel. (77) 487 40 75

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach

47-280 Pawłowiczki, ul. Magnoliowa 3
tel. (77) 487 42 43

Gminny Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Pawłowiczkach

47-280 Pawłowiczki, Plac Jedności Narodu 1
tel. (77) 487 41 25 Fax (77)4876017

Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowiczkach

47-280 Pawłowiczki, ul. Korfantego 3
tel. (77) 487 41 78

Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny w Pawłowiczkach

ul. Korfantego 3
tel. (77) 487 41 16

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrożnicy

ul. Kościelna 42
tel. (77) 487 41 92

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jakubowicach

Jakubowice 2 c
tel. (77) 487 97 11

Publiczna Szkoła Podstawowa w Maciowakrzu

ul. Kościuszki 20
tel. (77) 487 98 08

Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny w Gościęcinie

ul.Szkolna 20
tel. (77) 487 91 30

Publiczna Szkoła Podstawowa w Naczęsławicach

ul.Główna, 19
tel. (77) 487 92 13