Gmina Pawłowiczki

Urząd Gminy

Urząd Gminy w Pawłowiczkach
Plac Jedności Narodu 1
47-280 Pawłowiczki
tel. (+48 77) 4036461
fax: (+48 77) 4036462
e-mail: ug@pawlowiczki.pl

Godziny pracy Urzędu Gminy w Pawłowiczkach :
poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 16.00
od wtorku do piątku od godz. 7.00 do godz. 15.00

Wójt Gminy mgr inż. Jerzy Treffon
przyjmuje w sprawach skarg i wniosków
w poniedziałki od godz. 11.00 do godz. 16.00

Przewodniczacy Rady Gminy Pawłowiczki Przemysław Malinka
przyjmuje interesantów
w poniedziałki w godz. od 14.00 do 16.00 pok. Nr. 6
Biuro rady gminy tel. 077 4036471


Rachunek Bankowy Urzędu Gminy
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie – Koźlu

Nr konta bankowego: 54888210162002003001551119 – dochody budżetowe opłaty skarbowe, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, czynsze dzierżawy, za zezwolenie za sprzedaż alkoholu, czynsze za najem lokali, opłaty za udostępnienie danych osobowych, sprzedaży nieruchomości, najmu sali, fundusz alimentacyjny.

Nr konta bankowego:06888210162002003001551013- podatki