Gmina Pawłowiczki

Kultura i Sport

Działalność kulturalna na terenie Gminy prowadzona jest głównie przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Pawłowiczkach wraz z jej filiami w Gościęcinie, Jakubowicach, jak również przez istniejące w Gościęcinie i Trawnikach Wiejskie Domu Kultury.
W Gminie działają także Koła Towarzystwa Społeczno – Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim.

W Pawłowiczkach corocznie organizowane są imprezy o zasięgu ogólnopolskim: * Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym. * Bieg Herbowy. * Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy. * Dożynki Gminne.

Ponadto sześć Ludowych Zespołów Sportowych stwarza możliwość aktywnego uczestnictwa w zajęciach szczególnie młodzieży.