Gmina Pawłowiczki

Regulamin utrzymania czystości i porządku

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłowiczki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi uchwalany jest przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego “Czysty Region”
LinkRegulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pawłowiczki