Gmina Pawłowiczki

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ

Z dniem 1 stycznia 2013 r. Związek Międzygminny „CZYSTY REGION” przejął od gmin – członków Związku m.in. kompetencje w zakresie prowadzenia rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

W związku z powyższym, wnioski o uzyskanie wpisu do rejestru lub dokonanie w nim zmiany prosimy o kierowanie na adres:

Związek Międzygminny „Czysty Region”
ul. Szkolna 15
47-225 Kędzierzyn-Koźle

Rejestr Działalności Regulowanej – Czysty Region