Gmina Pawłowiczki

Zajączek na bezludnej wyspie

W sierpniu w Zespole Gimnazjalno -Szkolno – Przedszkolnym w Pawłowiczkach rozpoczyna się realizacja projektu “Zajączek na bezludnej wyspie” nr POKL.09.05.00-16-145/10 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Uczestnikami projektu będzie 57 dzieci z przedszkola. Zajęcia będą realizowane w oparciu o programy autorskie Akademii Nauki z Poznania: „Mały Odkrywca – Zaczarowany zajączek” oraz „Mały Odkrywca – Przygoda na bezludnej wyspie”. Dzieci będą rozwiązywać różne problemy poprzez eksperymentowanie, wyjaśniać zjawiska przyrodnicze oraz poznawać literki. Na pewno przeżyją wspaniałą przygodę podczas realizacji projektu.