Gmina Pawłowiczki

Oświata

Od 1 września 2004 roku w wyniku zmian organizacyjnych polegających na łączeniu placówek oświatowych w zespoły zaczęły funkcjonować następujące jednostki:

Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny w Pawłowiczkach zgsp_pawlowiczki@op.pl ul. Korfantego 3, tel. (077) 487 41 16

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrożnicy

szkoła podstawowa – ul. Kościelna 42, tel. (077) 487 41 92
e-mail: pspostroznica@poczta.onet.pl

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jakubowicach

szkoła podstawowa
ul. Kozielska 20, tel. (077) 487 97 11
e-mail: Zsp.jakubowice@autograf.pl

Publiczna Szkoła Podstawowa w Maciowakrzu

psmaciowakrze@interia.pl
ul. Kościuszki 20, tel. (077) 487 98 08

Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny w Gościęcinie

złożony z: gimnazjum ; szkoły podstawowej ; przedszkola oraz oddziałem zamiejscowym w Trawnikach
ul.Szkolna 20, tel. (077) 487 91 30
_e-mail: g_gosciecin@wodip.opole.pl_

Publiczna Szkoła Podstawowa w Naczęsławicach

szkoła podstawowa oraz oddział przedszkolny.
pspnaczeslawice@tlen.pl
ul.Główna 19, tel. (077) 487 92 13