Gmina Pawłowiczki

Konkursy, małe granty itp.

Konkurs “Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego oraz Urząd Marszałkowski
Województwa Opolskiego we współpracy z Opolskim Ośrodkiem Doradztwa
Rolniczego w Łosiowie ogłaszają XI edycję Konkursu “Nasze Kulinarne
Dziedzictwo – Smaki Regionów”. Celem Konkursu jest identyfikacja i promocja
tradycyjnej, regionalnej żywności oraz upowszechnianie wiedzy o niej.
Tegoroczna edycja konkursu zostanie przeprowadzona w dwóch kategoriach:
na najlepszy regionalny produkt żywnościowy oraz najlepszą potrawę regionalną.
Finał Konkursu odbędzie się w dniu 31 lipca 2011 r. podczas VI Festiwalu
Folklorystycznego w Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu – Bierkowicach.
Komisja konkursowa będzie nominować produkty oraz potrawy do prestiżowej
nagrody “Perła” wręczanej podczas finału krajowego na targach Polagra Food
w Poznaniu.

Plik do pobrania
Plik do pobrania

Plik do pobrania
Plik do pobrania

„Ochrona bioróżnorodności naszą szansą – 2011”

Fundacja Wspomagania Wsi ogłasza konkurs dotacyjny realizowany we wsiach i miasteczkach do 6.000 mieszkańców „Ochrona bioróżnorodności naszą szansą – 2011”czyli jak w sposób zrównoważony chronić zagrożone gatunki zwierząt i roślin i ich siedliska oraz rodzime rasy zwierząt hodowlanych i rodzime gatunki roślin uprawnych i ozdobnych.

Szczegółowe informacje

Nasza świetlica, nasz klub

Celem konkursu jest poprawa warunków życia i edukacji mieszkańców wsi a przede wszystkim dostępu do informacji (Internetu) poprzez wspomaganie lokalnych inicjatyw społecznych polegających na samodzielnym tworzeniu przez mieszkańców miejsc wspólnych spotkań i pożytecznego spędzania czasu, centrów skupiających ludzi światłych, dążących do dalszego rozwoju wsi – miejsc zwanych świetlicą / klubem, w których będzie zapewniony:

· stały i bezpłatny dostęp do Internetu oraz pomoc w jego wykorzystywaniu i wyszukiwaniu informacji;
· podstawowy zestaw słowników, encyklopedii (w formie tradycyjnej i elektronicznej);
· możliwość samodzielnej nauki z wykorzystaniem Internetu i programów multimedialnych;
· możliwość odrabiania lekcji;
· możliwość rozwijania zainteresowań, uczestniczenia w różnorodnych zajęciach, twórczego spędzania wolnego czasu;
· możliwość swobodnego spotykania się i wspólnych działań dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych (integracja międzypokoleniowa) ;
· możliwość organizowania zebrań mieszkańców wsi oraz różnego rodzaju kursów i szkoleń.