Gmina Pawłowiczki

Zbiórka baterii na terenie Gminy Pawłowiczki

WYKAZ PLACÓWEK ZBIERAJACYCH BATERIE NA TERENIE GMINY PAWŁOWICZKI

Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny w Pawłowiczkach

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrożnicy

Publiczna Szkoła Podstawowa w Naczęsławicach

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jakubowicach

Zespół Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolny w Gościęcinie

Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (MPSZOK) prowadzony w imieniu gminy przez Związek Międzygminny „Czysty Region”