Gmina Pawłowiczki

Rolnictwo i przemysł

Pawłowiczki to gmina typowo rolnicza. Bardzo dobre i dobre gleby oraz dość łagodny klimat powodują, że posiada szczególne warunki naturalne umożliwiające intensywny rozwój rolnictwa i pod tym względem zajmuje pierwsze miejsce w województwie.
Dominują w niej gleby brunatne wytworzone przede wszystkim z lessów oraz zagospodarowane czarnoziemy utrzymywane w wysokiej kulturze rolnej. Gwarantują one bardzo dobre plony niemal wszystkich roślin. Produkcja roślinna cechuje się wysoką intensywnością o dużym nasileniu uprawy zbóż, buraków cukrowych, rzepaku i ziemniaków oraz sadownictwa.

Zdecydowana większość powierzchni użytków rolnych jest w rękach rolników posiadających gospodarstwa wielkości ponad 10 ha. W ostatnich latach powstało kilka wyspecjalizowanych gospodarstw w zakresie produkcji zwierzęcej i roślinnej. Poza 1216 gospodarstwami indywidualnymi w gminie funkcjonują także gospodarstwa prowadzone przez osoby prawne tj. FRUITEX Sp.zo.o., FRUITEX CONSOLIDATED Sp z o.o. w Urbanowicach, Karol Kania Synowie Sp z o.o., Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Gościęcinie, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna Wronin, Horti Grudynia Sp z o.o, TOP FARMS Sp z o.o.,Kombinat Rolny Kietrz, Rolnicz Spółdzielnia Baborów, Zakład Rolny Gierałtowice
W Gminie jest słabo rozbudowany przemysł rolno – spożywczy, chociaż istnieje tam wysoki potencjał wytwórczy dla tej branży.


Dostępność do usług zaspokajających potrzeby w zakresie sprzedaży środków produkcji rolnej i skupu produktów rolnych kształtuje się na poziomie przeciętnym.
Struktura użytkowania gruntów przedstawia się następująco:

 • Użytki rolne – 13 486 ha – 87,8%

w tym:

 • grunty orne – 12 632 ha – 80,4%
 • łąki – 476 ha
 • pastwiska – 232 ha
 • lasy i grunty leśne- 839 ha
 • sady – 146 ha
 • inne użytki – 1033 ha

Współczynnik lesistości jest niski, wynosi 5,0% dlatego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przewiduje się zwiększenie powierzchni leśnej przez dolesienia zgodnie z wyznaczoną granicą polno – leśną.
Prawie wszystkie lasy na obszarze gminy podlegają ochronie, jako lasy wodochronne. Z uwagi na wysoką jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej i potrzebę jej ochrony, rozwój przemysłu, zwłaszcza nie związanego z rolnictwem, jest ograniczony.

Na terenie gminy znajdują się m.in. następujące zakłady:

 • Wytwórnia Podłoża pod Uprawę Pieczarek – K. Kania, Pawłowiczki
 • PHU “DAPA” , Ostrożnica
 • Powiatowy Bank Spółdzielczy,Pawłowiczki
 • Firma Handlowa Tomasz Kopciuch ,Gościęcin”
 • Przedsiębiorstwo wielobranżowe “RUZIK” , Ostrożnica
 • Usługi Transportowe “MICHALEC” w Naczęsławicach
 • Przetwórstwo Mięsne “CIBIS” Naczęsławice
 • Piekarnictwo “RUZIK” Pawłowiczki
 • Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe AGROPOL Konrad Pohl, Dobieszów,
 • Firma Usługowo-Remontowa DORIAN, Dorian Wawrzynek, Ostrożnica,
 • Zakład Elektryczny ELEKTOBARD JOY Damian Batycki, Ostrożnica,
 • Usługi Ogólnobudowlane Krzysztof Lerch, Ucieszków
 • Piekarnictwo Norbert Koszek, Gościęcin,
 • Firma Handlowo-Usługowa Instalatorstwo Wod-Kan i C.O.Leszek
Malec, Urbanowice,
 • Zakład Ogólnobudowlany “LERCH”, Tomasz Lerch, Naczęsławice,
 • Piekarnictwo SMOLORZ Bogdan, Grudynia Wielka,
 • Bożena Sitko Działalność Gastronomiczno-Kulturalna “RELAX”,
 • Małgorzata Maćkowiak, Centrum Rekreacyjno-Hotelowe “FLORRES”, Pawłowiczki
 • Restauracja LERCH, Lerch Marcin, Naczęsławice

W gminie działają również inne mniejsze zakłady usługowe zatrudniające od 1 do 5 osób.