Gmina Pawłowiczki - BIP

Zgłaszanie instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, przez prowadzących instalacje (osoby fizyczne)

[opublikował: Joanna Maciąg, ważne od 2020-03-04 12:31:32, aktualny]

Podstawa prawna:

1. Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. z 2019r. poz. 1396 ze zm.),
2. Rrozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2019r. poz. 1510)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2019r. poz. 1000 ze zm.)


Zgłoszenie powinno zawierać:

* oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania
*adres nieruchomości, na której prowadzona jest eksploatacja instalacji,
*czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny),
*wielkość i rodzaj emisji,
*opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji,
*informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami


Opłaty skarbowe:

120 zł


Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy w Pawłowiczkach
Plac Jedności Narodu 1
47-280 Pawłowiczki


Dodatkowe informacje:

Prowadzący instalację jest obowiązany:

*do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji lub w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została objęta obowiązkiem

  • do przedłożenia informacji o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji instalacji i zmianie danych
informację wytworzył(a):Joanna Maciąg
za treść odpowiada:Joanna Maciąg
data wytworzenia:2020-03-04 12:31:32

wygląd do druku | wyświetleń podstrony: 156

 

rejestr zmian tej informacji »