Gmina Pawłowiczki - BIP

Zarzadzenia Wójta 2020

[opublikował: Janina Szwalbe , ważne od 2020-01-08 07:19:57, aktualny]

Zarządzenie nr 0050.1.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 03.01.2020 w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.2.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 03.01.2020 w sprawie przekazania upoważnień dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Pawłowiczki na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.2.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 07.01.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 0050.2.2020

Zarządzenie Nr 0050.3.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 7.01.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 0050.3.2020

Zarządzenie nr 0050.4.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 04.02.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2020rok

Zarządzenie nr 0050.5.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 20.01.2020 w sprawie w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.6.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 20 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli ,oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pawłowiczki

Zarządzenie nr 0050.9.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 27.01.2020 w sprawie: ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami oraz udziałem we współwłasności wspólnych części budynku i w prawie własności gruntu, w Maciowakrzu przy ul. Spółdzielczej 2/3 stanowiącego własność Gminy Pawłowiczki
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 0050.9.2020

Zarządzenie Nr 0050.10.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29.01.2020 w sprawie zmian w planie wydatków na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.11.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29.01.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2020

Zarządzenie nr 0050.12.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29.01.2020 w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmiana w budżecie na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.13.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 31.01.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.14.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 31.01.2020 informacji o kwotach wydatków w związku z zmiana w budżecie na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.16.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 17.02.2020. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.17.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 17.02.2020 w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.18.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 17.02.2020 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych bezpieczne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów Komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.19.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 19.02.2020 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i zespołów szkół prowadzonych przez gminę Pawłowiczki na 2020

Zarządzenie nr 0050.20.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 20.02.2020 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku ze zmianą budżetu na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.21.2010 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 24.02.2020 w sprawie: ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Pawłowiczkach stanowiącej własność Gminy Pawłowiczki
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 0050.21.2010

Zarządzenie nr 0050.23.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 24.02.2020 w sprawie: ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do oddania w najem
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.23.2020

Zarządzenie nr 0050.24.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 26.02.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.25.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 26.02.2020 w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.27.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 27.02.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.28.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 27.02.2020 w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.29.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 27.02.2020 w sprawie zmian w planie wydatków na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.30.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 05.03.2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.31.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 05.03.2020 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku ze zmianą budżetu na 2020 rok

Zarządzenie Nr 0050.32.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 05.03.2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 0050.32.2020

Zarządzenie nr 0050.34.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 17.03.2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.35.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 17.03.2020 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku ze zmianą budżetu na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.36.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 18.03.2020 w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pawłowiczki za 2019 rok
Załącznik nr 1objaśnienia
Tabela 1 dochody
Tabela 1a dochody
Tabela 2 wydatki
Tabela 3 przychody
Tabela 4 dotacje zlecone
Tabela 5 dotacje zlecone
Tabela 6 wykonane dotacje

Zarządzenie nr 0050.37.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 19.03.2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowiczkach

Zarządzenie nr 0050.40.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 01.04.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.41.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 01.04.2020 w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.42.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 16.04.2020 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.43.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 17.04.2020 w sprawie udzielenia wsparcia najemcom lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Pawłowiczki w związku z ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej wynikającymi z ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

Zarządzenie nr 0050.45.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 17.04.2020 w sprawie zmian w planie wydatków na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.46.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 20.04.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do oddania w najem
załącznik nr 1 wykaz lokali do najmu

Zarządzenie nr 0050.47.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 27.04.2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.48.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 27.04.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.49.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 27.04.2020 w sprawie zmian w planie wydatków na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.50.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 27.04.2020 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2020 rok i zmianą w budżecie na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.51.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29.04.2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.52.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29.04.2020 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.53.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 04.05.2020 w sprawie udzielenia wsparcia najemcom lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Pawłowiczki w związku z ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej wynikającymi z ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii

Zarządzenie nr 0050.54.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 04.05.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
Załącznik nr 1

Zarządzenie nr 0050.55.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 04.05.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.56.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 04.05.2020 w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.58.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 12.05.2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.59.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 12.05.2020 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.61.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 22.05.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pawłowiczki przeznaczonej do zbycia w trybie przetargowym"
Załącznik do zarządzenia nr 0050.61.2020-wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie przetargowym

Zarządzenie nr 0050.63.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 28.05.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.64.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 28.05.2020 w sprawie informacji o kwotach wydatków związku z zmianą w budżecie na 2020 rok

Zarządzenie 0050.65.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 02.06.2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2020 rok

Zarządzenie 0050.66.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 02.06.2020 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2020 rok

Zarządzenie 0050.70.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 08.06.2020 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami oraz udziałem we współwłasności wspólnych części budynku i w prawie własności gruntu, w Maciowakrzu przy ul. Spółdzielczej 2/3
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.70.2020-ogłoszenie o przetargu

Zarządzenie 0050.71.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 09.06.2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2020 rok

Zarządzenie 0050.72.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 09.06.2020 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2020 rok

Zarządzenie 0050.73.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 09.06.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2020 rok

Zarządzenie 0050.74.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 09.06.2020 w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2020 rok

Zarządzenie 0050.78.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 22.06.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2020 rok

Zarządzenie 0050.79.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 22.06.2020 w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2020 rok

Zarządzenie 0050.80.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 24.06.2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2020 rok

Zarządzenie 0050.81.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 24.06.2020 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2020 rok

Zarządzenie 0050.82.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 24.06.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2020 rok

Zarządzenie 0050.83.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 24.06.2020 w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2020 rok

Zarządzenie 0050.84.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 25.06.2020 w sprawie zmian w planie wydatków na 2020 rok

Zarządzenie 0050.85.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 25.06.2020 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2020 rok

Zarządzenie 0050.92.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 30.06.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.92.2020-wykaz nieruchomości do najmu

Zarządzenie 0050.95.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 06.07.2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
Załącznik nr 1 wykaz lokalu do sprzedaży

Zarządzenie 0050.96.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 07.07.2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2020 rok

Zarządzenie 0050.97.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 07.07.2020 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2020 rok

Zarządzenie 0050.98.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 07.07.2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2020 rok

Zarządzenie 0050.99.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 07.07.2020 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2020 rok

Zarządzenie 0050.103.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 08.07.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2020 rok

Zarządzenie 0050.104.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 08.07.2020 w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2020 rok

Zarządzenie 0050.105.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 09.07.2020 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie wsi Ostrożnica stanowiącej własność Gminy Pawłowiczki
Załącznik nr 1-ogłoszenie o przetargu

Zarządzenie nr 0050.110.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 16.07.2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.111.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 16.07.2020 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.112.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 16.07.2020 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej na terenie wsi Ostrożnica stanowiącej własność Gminy Pawłowiczki
Załącznik Nr 1 do zarządzenia – Ogłoszenie o przetargu

Zarządzenie nr 0050.114.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 21.07.2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.115.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 21.07.2020 w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą budżetu na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.116.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 03.08.2020 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.117.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 04.08.2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.118.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 04.08.2020 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.119.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 05.08.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.120.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 05.08.2020 w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą budżetu na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.121.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 06.08.2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.122.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 06.08.2020 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.123.2020 z dnia 24.08.2020 w sprawie informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Pawłowiczki za pierwsze półrocze 2020 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Załącznik Nr 1
Dochody budżetu Gminy Pawłowiczki za I półrocze 2020 roku
Wykonanie dochodów budżetu Gminy Pawłowiczki za I półrocze 2020 roku
Wydatki budżetu Gminy Pawłowiczki za I półrocze 2020 roku
Załącznik Nr 2
Tabela do załącznika nr 1
Tabela do załącznika nr 2
Załącznik Nr 3

Zarządzenie nr 0050.124.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 24.08.2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.125.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 24.08.2020 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.126.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 31.08.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.127.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 31.08.2020 w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.129.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 07.09.2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.130.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 07.09.2020 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.131.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 07.09.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.132.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 07.09.2020 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.136.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 14.09.2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.137.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 14.09.2020 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.138.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 14.09.2020 w sprawie zmian w planie wydatków na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.139.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 15.09.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.140.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 15.09.2020 w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.141.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 16.09.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.142.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 16.09.2020 w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.146.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 28.09.2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2020 rok
Zarządzenie nr 0050.147.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 28.09.2020 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.148.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 28.09.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.149.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 28.09.2020 w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.150.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 30.09.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.151.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 30.09.2020 w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.152.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 30.09.2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.153.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 30.09.2020 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.155.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 30.09.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.155A.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 30.09.2020 w sprawie planu finansowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie nr 0050.157.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 05.10.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.158.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 05.10.2020 w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.160.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 09.10.2020 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
Załącznik do Zarządzenia nr 0050.160.2020

Zarządzenie nr 0050.161.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 12.10.2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.162.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 12.10.2020 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.163.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 14.10.2020 w sprawie zmian w planie wydatków na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.164.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 20.10.2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.165.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 20.10.2020 w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.167.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 23.10.2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.168.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 23.10.2020 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.169.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 28.10.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.170.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 28.10.2020 w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.171.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 28.10.2020 w sprawie zmian w planie finansowym na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.172.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29.10.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.173.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29.10.2020 w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.174.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29.10.2020 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.175.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 30.10.2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.176.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 30.10.2020 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.177.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 04.11.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.178.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 04.11.2020 w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.179.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 06.11.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.180.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 06.11.2020 w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.181.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 09.11.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.182.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 09.11.2020 w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.183.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 10.11.2020 w sprawie projektu budżetu Gminy Pawłowiczki na 2021 rok
Projekt Uchwały Rady Gminy
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 1a
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7
Uzasadnienie do projektu

Zarządzenie nr 0050.184.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 10.11.2020 w sprawie Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowiczki

Zarządzenie nr 0050.186.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 13.11.2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.187.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 13.11.2020 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.188.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 17.11.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.189.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 17.11.2020 w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w budżeci na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.190.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 18.11.2020 r. w sprawie autopoprawki projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowiczki

Zarządzenie nr 0050.191.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 18.11.2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Pawłowiczki na lata 2021-2026
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
Formularz zgłaszania uwag-propozycji

Zarządzenie nr 0050.192.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 18.11.2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Pawłowiczki na lata 2021-2023
Formularz zgłaszania uwag-propozycji

Zarządzenie nr 0050.193.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 19.11.2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.194.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 19.11.2020 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.195.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 19.11.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2020 rok:

Zarządzenie nr 0050.196.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 19.11.2020 w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.197.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 23.11.2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.198.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 23.11.2020 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.199.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 23.11.2020 w sprawie zmian w planie finansowym na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.200.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 25.11.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.201.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 25.11.2020 w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.202.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 30.11.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.203.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 30.11.2020 w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.204.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 01.12.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.205.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 01.12.2020 w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.206.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 02.12.2020 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.207.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 02.12.2020 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.208.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 03.12.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.209.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 03.12.2020 w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.212.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 09.12.2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem i dzierżawę
Załącznik nr 1

Zarządzenie nr 0050.213.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 09.12.2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
Załącznik nr 1

Zarządzenie nr 0050.214.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 17.12.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.215.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 17.12.2020 w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.216.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29.12.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.217.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29.12.2020 w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.219.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29.12.2020 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.221.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 30.12.2020 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.222.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 30.12.2020 w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.226.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 31.12.2020 w sprawie planu finansowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

informację wytworzył(a):Janina Szwalbe
za treść odpowiada:Dorota Cybulska
data wytworzenia:2020-01-08 07:19:57

wygląd do druku | wyświetleń podstrony: 1728

 

rejestr zmian tej informacji »