Gmina Pawłowiczki - BIP

Wydanie decyzji dotyczącej podziału nieruchomości

[opublikował: Janina Szwalbe , ważne od 2009-06-03 14:27:09, aktualny]

NAZWA REFERATU/STANOWISKA: Inspektor ds. Gospodarki Komunalnej

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wydanie decyzji dotyczącej podziału nieruchomości powinien zawierać: – oznaczenie wnioskodawcy i jego adres – numer działki dzielonej z określeniem na jaki cel dokonuje się podziału działki
2. Do wniosku należy dołączyć: – dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości – wypis z rejestru gruntów – wstepny projekt podziału opracowany na kopii mapy zasadniczej lub mapy katastralnej.

TERMIN ZAŁATWIENIA: do jednego miesiąca

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Urząd Gminy Pawłowiczki, pok. 3

OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Grażyna Kowalczyk tel. 077 403 64 72

PODSTAWA PRAWNA: ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 46 z 2000r. poz. 543 z późniejszymi zmianami), Rozporzadzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998r. w sprawie trybu dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów dokumentów wymaganych w tym postepowaniu (Dz. U. Nr 25 z 1998r. poz. 130)

informację wytworzył(a):Janina Szwalbe
za treść odpowiada:Elwira Skiba
data wytworzenia:2009-06-03 14:27:09

wygląd do druku | wyświetleń podstrony: 1740

 

rejestr zmian tej informacji »