Gmina Pawłowiczki - BIP

Akty prawa miejscowego ustanowionego przez Radę Gminy Pawłowiczki w 2019 roku

[opublikował: Anna Grzeszczak, ważne od 2019-03-25 13:58:21, aktualny]

Uchwała nr XI/79/19 z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Pawłowiczki na rok szkolny 2019/2020

Uchwała nr XI/76/19 z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Pawłowiczki oraz jej jednostkom organizacyjnym


Uchwała nr XI/74/19 z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2019 rok

Uchwała nr XI/72/19 z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie budżetu Gminy Pawłowiczki na 2020 rok

Uchwała nr X/66/19 z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2019 rok

Uchwała nr IX/65/19 z dnia 24 października 2019r. zmieniająca Uchwałę nr XXV/166/17 z dnia 1 czerwca 2017r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

Uchwała nr IX/63/19 z dnia 24 października 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2019 rok

Uchwała nr VIII/60/19 z dnia 26 września 2019r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała nr VIII/59/19 z dnia 26 września 2019r. w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunku wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

Uchwała nr VIII/58/19 z dnia 26 września 2019r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr VIII/55/19 z dnia 26 września 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2019 rok

Uchwała nr VII/50/19 z dnia 05 września 2019r. w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu określającego szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunku wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

Uchwała nr VII/48/19 z dnia 05 września 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2019 rok

Uchwała nr VI/46/19 z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie nadania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Gościęcinie

Uchwała nr VI/43/19 z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2019r.

Uchwała nr V/39/19 z dnia 06 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w publicznych przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Pawłowiczki

Uchwała nr V/38/19 z dnia 06 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pawłowiczki oraz granic ich obwodów, od dnia 1 września 2019 roku

Uchwała nr V/37/19 z dnia 06 czerwca 2019r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze

Uchwała nr V/33/19 z dnia 06 czerwca 2019r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego

Uchwała nr III/29/19 z dnia 07 marca 2019r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Pawłowiczki za pomocą instrumentu płatniczego

Uchwała nr III/24/19 z dnia 07 marca 2019r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pawłowiczki

Uchwała nr III/22/19 z dnia 07 marca 2019r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt

Uchwała nr III/18/19 z dnia 07 marca 2019r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2019 rok

informację wytworzył(a):Anna Grzeszczak
za treść odpowiada:Anna Grzeszczak
data wytworzenia:2019-03-25 13:58:21

wygląd do druku | wyświetleń podstrony: 547

 

rejestr zmian tej informacji »