Gmina Pawłowiczki - BIP

Zarzadzenia Wójta 2019 rok

[opublikował: Janina Szwalbe , ważne od 2019-01-17 08:40:28, aktualny]

Zarządzenie nr 0050.1.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 04.01.2019 r w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.2.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 04.02.2019 w sprawie przekazania upoważnień dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Pawłowiczki na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.3.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 15.01.2019 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli ,oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pawłowiczki na rok szkolny 2019/2020

Zarządzenie Nr 0050.4.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 15.01.2019 w sprawie zwołania zebrań wiejskich dla przeprowadzenia wyborów sołtysa i rad sołeckich na terenie Gminy Pawłowiczki kadencji 2018-2023
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.4.2019

Zarządzenie Nr 0050.5.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29.01.2019 w sprawie zmian w planie finansowym na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.6.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 06.02.2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.7.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 06.02.2019 w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą budżetu na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.8.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 20.02.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.9.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 20.02.2019 w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą budżetu na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.10.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 25.02.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2019 rok

Zarządzenie Nr.0050.11.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 25.02.2019 w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą budżetu na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.13.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 27.02.2019 w sprawie ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Zarządzenie Nr 0050.15.2019 z dnia 7.03.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 0050.15.2019

Zarządzenie nr 0050.16.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 07.03.2019 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji w związku z zmianą budżetu na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.18.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 14.03.2019 r w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 0050.18.2019 z dnia 14.03.2019

Zarządzenie nr 0050.20.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 18.03.2019 w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pawłowiczki za 2018 rok
Załącznik 1 do Zarządzenia nr 0050.20.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 18 marca 2019 r
Zał 1 Wykonanie dochodów za 2018 wg działów i źródeł
Zał 1 a wykonanie dochodów budżetu Gminy Pawłowiczki za 2018 wg źródeł
Zał nr 2 Wykonanie wydatków budżetu Gminy za 2018 r
Załącznik nr 3 wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2018 r
Załącznik nr 4 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych za 2018 r
Załącznik nr 5 Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych za 2018 r
Zał nr 6 Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych w 2018 r
Zał nr 7 Wykaz przedsięwzięć zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r
Zał. nr 8 Wykaz inwestycji zrealizowanych w 2018 r
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego GBP
Informacja o stanie mienia komunalnego w Gminie Pawłowiczki w 2018 r

Zarządzenie nr 0050.21.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowiczkach
Bilans sporządzony na 31.12.2018 r

Zarządzenie Nr 0050.22.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 22.03.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 0050.22.2019

Zarządzenie nr 0050.23.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 22.03.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 0050.23.2019

Zarządzenie Nr 0050.24.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 22.03.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 0050.24.2019

Zarządzenie Nr 0050.25.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 22.03.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia NR 0050.25.2019

Zarządzenie Nr 0050.26.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 28 marca 2019r. w sprawie organizacji stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa

Zarządzenie Nr 0050.27.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 01.04.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki

Zarządzenie Nr 0050.28.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 01.04.2019 w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmiana budżetu na 2019 rok

Zarządzenie nr 0050.29.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 01.04.2019 w sprawie zmiany w planie wydatków na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.30.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 01.04.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.30.2019

Zarządzenie nr 0050.35.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 17.04.2019 w sprawie zmiany w planie wydatków na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.36.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 17.04.2019 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050.37.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 19.04.2019 W sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 0050.37.2019

Zarządzenia Nr 0050.38.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 23.04.2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2019 rok

Zarządzenia Nr 0050.39.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki9 z dnia 23.04.2019 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.40.2019Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 23.04.2019 w sprawie zmian w planie wydatków na 2019 rok

Zarządzenie nr 0050.41.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 23.04.2019 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej na terenie wsi Gościęcin stanowiącej własność Gminy Pawłowiczki
Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.41.2019

Zarządzenie Nr 0050.42.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 23.04.2019 r w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 20198 rok

Zrządzenie Nr 0050.43.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 23.04.2019 w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmiana budżetu Gminy Pawłowiczki na 2019 rok


Zarządzenie Nr 0050.45.2019 r. Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 26.04.2019 w sprawie zmiany w planie wydatków na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.48.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 30.04.2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.49.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 30.04.2019 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2019 rok


Zarządzenie Nr 0050.51.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 10.05.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem i dzierżawę
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 0050.51.2019

Zarządzenie Nr 0050.54.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie wsi Gościęcin stanowiących własność Gminy Pawłowiczki
Zał do Zarządzenia nr 0050.54.20019

Zarządzenie nr 0050.55.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 17.05.2019 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieogran iczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie wsi Gościęcin stanowiących własność Gminy Pawłowiczki
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.55.2019

Zarządzenie Nr 0050.56.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 20.05.2019 w sprawie zmiany budżetu gminy Pawłowiczki na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.57.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 20.05.2019 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2019 rok

Zarządzenie nr 0050.58.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 21.05.2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.59.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 21.05.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.60.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 21.05.2019 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2019 rok

zarządzenie Nr 0050.61.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 21.05.2019 w sprawie zmian w planie wydatków w 2019 roku

Zarządzenie Nr 0050.62.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 28.05.2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki w 2019roku

Zarządzenie nr 0050.63.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 28.05.2019 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmiana budżetu na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.64.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 03.06.2019 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrożnicy

Zarządzenie Nr 0050.65.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 3.06.2019 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gościęcinie

Zarządzenie Nr 0050.71.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 13.06.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 0050.71.2019

Zarządzenie nr 0050.72.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 18.06.2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.73.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 18.06.2019 informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2019 rok

Zarządzenie nr 0050.74.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 19.06.2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
Załącznik do Zarządzenia nr 0050.74.2019

Zarządzenie nr 0050.75.2019.Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 25.06.2019 w sprawie zmian w planie wydatków na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.76.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 25.06.2019 sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrożnicy

Zarządzenie Nr 0050.77.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 25.07.2019sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gościęcinie

Zarządzenie nr 0050.81.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 27.06.2019 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2019 rok

Zarządzenie nr 0050.83.2019r Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 5.07.2019 w sprawie: ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie wsi Gościęcin stanowiących własność Gminy Pawłowiczki
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 0050.83.2019

Zarządzenie nr 0050.84.2019 z dnia 18 lipca 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2019 rok

Zarządzenie nr 0050.85.2019 z dnia 18.07.2019r. w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku ze zmianą w budżecie na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.86.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 19.07.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.86.2019

Zarządzenie Nr 0050.87.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 19.07.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 0050.87.2019

Zarządzenie nr 0050.88.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 22.07.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 0050.88.2019

Zarządzenie nr 0050.89.2019 z dnia 26 lipca 2019r. w sprawie zmian w planie wydatków na 2019 rok

Zarządzenie nr 0050.90.2019 z dnia 30 lipca 2019r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2019r

Zarządzenie nr 0050.91.2019 z dnia 30 lipca 2019r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku ze zmianą budżetu na 2019 rok


Zarządzenie nr 0050.96.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 12.08.2019 roku w sprawie zmiany budżetu gminy Pawłowiczki na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.97.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 12.08.2019 r w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianami budżetu na 2019 rok

Zarządzenie nr 0050.98.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 12.08.2019 r w sprawie informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Pawłowiczki za pierwsze półrocze 2019 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Załącznik Nr 1
Tabela 1X
Tabela 1aX
Tabela 2X
Załącznik 2
WPF
Przedsięwzięcia
Załącznik Nr 3

Zarządzenie nr 0050.99.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia14.09.2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pałowiczki na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.100.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 14.08.2019 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku ze zmianą budżetu na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.106.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29.08.2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.107.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29.08.2019 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmiana budżetu na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.109.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 05.09.2019 informacja o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmiana budżetu Gminy na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.110.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 09.09.2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.111.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 09.09.2019 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmiana budżetu na 20119 r

Zarządzenie Nr 0050.112.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 10.09.2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.113.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 10.09.2019 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2019 rok

Zarządzenie Nr.0050.114.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 11.09.2019 w sprawie budżetu Gminy Pawłowiczki na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.115.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 11.09.2019 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2019 rok

Zarządzenie nr 0050.118.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 16.09.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
Załącznik do Zarządzenia 0050.118.2019

Zarządzenie nr 0050.119.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 19.09.2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2019 rok

Zarządzenie nr 0050.120.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 19.09.2019 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianami budżetu na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.121.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 23.09.2019 w sprawie zmian w planie finansowym na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.122.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 23.09.2019 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
Załącznik do Zarządzenia nr 0050.122.2019

Zarządzenie Nr 0050.123.2019 r.Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 23.09.2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności na rzecz Gminy Pawłowiczki

Zarządzenie Nr 0050.124.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 25.09.2019 w sprawie zmian budżetu Gminy Pawłowiczki na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.125.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 25.09.2019 roku w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.126.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.127.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 30.09.2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.128.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki

Zarządzenie Nr 0050.129.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 30.09.2019 w sprawie zmian w planie wydatków na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.130.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 03.10.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego

Zarządzenie nr 0050.131.2019 z dnia 07.10.2019r. w sprawie zmian w planie wydatków na 2019 rok

Zarządzenie nr 0050.132.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 07.10.2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2019 rok

Zarządzenie nr 0050.133.2019 Wójta Gminy z dnia 07.10.2019 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku ze zmianą budżetu na 2019 rok

Zarządzenie nr 0050.134.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 08.10.2019 w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargowym
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.134.2019

Zarządzenie nr 0050.135.2019 Wójta Gminy z dnia 10.10.2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2019 rok

Zarządzenie nr 0050.136.2019 Wójta Gminy z dnia 10.10.2019r. w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku ze zmianą w budżecie na 2019 rok

Zarządzenie nr 0050.137.2019 Wójta Gminy z dnia 10.10.2019r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2019 rok

Zarządzenie nr 0050.138.2019 Wójta Gminy z dnia 10.10.2019r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku ze zmianą budżetu na 2019 rok

Zarządzenie nr 0050.139.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 10.10.2019r. w sprawie zmian w planie wydatków na 2019 rok

Zarządzenie nr 0050.142.2019 Wójta Gminy z dnia 16.10.2019r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2019r.

Zarządzenie nr 0050.143.2019 Wójta Gminy z dnia 16.10.2019r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku ze zmianą budżetu na 2019 rok

Zarządzenie nr 0050.144.2019 Wójta Gminy z dnia 23.10.2019r. w sprawie zmian w planie wydatków na 2019 rok

Zarządzenie nr 0050.145.2019 Wójta Gminy z dnia 24.10.2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2019 rok

Zarządzenie nr 0050.146.2019 Wójta Gminy z dnia 24.10.2019r. w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku ze zmianą w budżecie na 2019 rok

Zarządzenie nr 0050.147.2019 Wójta Gminy z dnia 24.10.2019r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku ze zmianą budżetu na 2019 rok

Zarządzenie nr 0050.148.2019 Wójta Gminy z dnia 25.10.2019r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2019 rok

Zarządzenie nr 0050.149.2019 Wójta Gminy z dnia 25.10.2019r. w sprawie zmian w planie wydatków na 2019 rok

Zarządzenie nr 0050.150.2019 Wójta Gminy z dnia 25.10.2019r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku zmianą budżetu na 2019 rok

Zarządzenie nr 0050.151.2019 Wójta Gminy z dnia 25.10.2019r. w sprawie zmian w planie wydatków na 2019 rok

Zarządzenie nr 0050.152.2019 Wójta Gminy z dnia 31.10.2019r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2019 rok

Zarządzenie nr 0050.153.2019 Wójta Gminy z dnia 31.10.2019r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku ze zmianą budżetu na 2019 rok

Zarządzenie nr 0050.154.2019 Wójta Gminy z dnia 31.10.2019r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2019 rok

Zarządzenie nr 0050.155.2019 Wójta Gminy z dnia 31.10.2019 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku ze zmianą budżetu na 2019 rok

Zarządzenie Nr.0050.157.2019r Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 6.11.2019 w sprawie budżetu Gminy Pawłowiczki na 2019 r

Zarządzenie nr 0050.158.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 06.11.2019 informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmiana budżetu na 2019 rok

Zarządzenie nr 0050.160.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 13.11.2019 w sprawie projektu budżetu Gminy Pawłowiczki na 2020 rok
Projekt uchwała Rady Gminy
Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Pawłowiczki
Załącznik Nr 1a do Uchwały Rady Gminy
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pawłowiczki
Załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Pawłowiczki
Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Pawłowiczki
Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Pawłowiczki
Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Pawłowiczki Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2020 roku
Załącznik Nr 7 do uchwały Rady Gminy Pawłowiczki Plan wydatkowanych środków w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku
Objaśnienia do budżetu na 2020 rok
Wykaz inwestycji na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.161.2019Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 13.11.2019 w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowiczki

Zarządzenie nr 0050.162.20019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 13.11.2019 w sprawie określenia poziomu szczegółowości projektów planów finansowych samorządowych jednostek finansowych


Zarządzenie Nr 0050.165.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 19.11.2019 zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.166.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 19.11.2019 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.167.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 27.11.2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2019 rok

Zarządzenie nr 0050.168.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 27.11.2019 r w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.169.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 27.11.2019 w sprawie zmian w planie wydatków na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.170.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 28.11.2019 w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.171.Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 28.11.2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.172.2019 z dnia 29.11.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29.11.2019 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2019 rok

Zarządzenie nr 0050.173.2019 r Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29.11.2019 r w sprawie zmian w planie wydatków na 2019 rok

Zarządzenie nr 0050.174.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 02.12.2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.175.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 02.12.2019 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmiana w budżecie na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.176.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 02.12.2019 w sprawie zmian w planie wydatków na 2019 rok


Zarządzenie nr 0050.177.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 05.12.2019 w sprawę zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2019 rok

Zarządzenie nr 0050.178.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 05.12.2019 informacja o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2019 rok

Zarządzenie nr 0050.180.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 09.12.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 09.12.2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.181.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 09.12.2019 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmiana budżetu na 2019 rok

Zarządzenie nr 0050.182.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 13.12.2019 w sprawie: ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Grudyni Wielkiej stanowiącej własność Gminy Pawłowiczki
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050 .182.2019

Zarządzenie Nr 0050.183.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 13.12.2019 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami oraz udzia łem we współwłasności wspólnych części budynku i w prawie własności gruntu, w Maciowakrzu przy ul. Spółdzielczej 2/3 stanowiącego własność Gminy Pawłowiczki
Załącznik do Zarządzenia nr 0050.183.2019

Zarządzenie nr 0050.184.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 13.12.2019 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu i dzierżawy
Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.184.2019

Zarządzenie nr 0050.185.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 16.12.2019 w sprawie zmian w planie wydatków na 2019 rok

Zarządzenie nr 0050.186.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 17.12.2019 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.187.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 17.12.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 17.12.2019 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków na 2019 rok

Zarządzenie nr 0050.188.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 17.12.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie projektu Gminy Pawłowiczki na 2020 rok

Zarządzenie nr 0050.189.2020 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 17.12.2019 w sprawie korekty projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowiczki
WPF
Wykaz przedsięwzięć

Zarządzenie Nr 0050.190.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 18.12.2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.191.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 20.12.2019 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.192.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 20.12.2019 w sprawie zmiany w planie wydatków na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.193.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 20.12.2019 rok w sprawie zmian w planie wydatków na 2019 rok
Zarządzenie Nr 0050.194 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 23.12.2019 w sprawie zmian w planie wydatków na 2019 rok

Zarządzenie nr 0050.195.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 27.12.2019 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2019 rok:

Zarządzenie 0050.197.2019 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
załączniki nr 1 do Zarządzenia nr 0050.197.2019

informację wytworzył(a):Janina Szwalbe
za treść odpowiada:Janina Szwalbe
data wytworzenia:2019-01-17 08:40:28

wygląd do druku | wyświetleń podstrony: 1738

 

rejestr zmian tej informacji »