Gmina Pawłowiczki - BIP

Najem lokalu mieszkaniowego

[opublikował: Janina Szwalbe , ważne od 2009-06-03 14:24:36, aktualny]

NAZWA REFERATU/STANOWISKA: Inspektor d/s Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek – o przydział mieszkania z zasobu mieszkaniowego gminy, w tym: – zaświadczenie o wielkości dochodów brutto uzyskanych w okresie 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, potwierdzone przez zakład pracy (bez opłaty skarbowej), – zaświadczenie określające wielkość otrzymywanych zasiłków, potwierdzone przez Powiatowy Urząd Pracy, Ośrodek Pomocy Społecznej, – kserokopia sentencji wyroku sądu orzekającego o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód lub separację – w przypadku konieczności opuszczenia lokalu przez jedno z małżonków, – dowód tożsamości, – w przypadku wynajmowania lokalu mieszkalnego, umowa zawarta na najem lokalu, w którym obecnie zamieszkuje.

OPŁATA: nie pobiera się

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Urząd Gminy Pawłowiczki, pok. 3

OSOBA ODPOWIEDZIALNA: GRAŻYNA KOWALCZYK tel. 077 403 64 72

PODSTAWA PRAWNA: Art. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o ochronie praw lokatorów , mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego / Dz.U. nr 71 poz.733/.

INNE INFORMACJE:
Lokal mieszkalny może uzyskać osoba:
a) nie posiadająca tytułu prawnego do zajmowania innego lokalu mieszkalnego, której dochód: – nie przekracza 150% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym – nie przekracza 100% najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym na każdą osobę zgłoszoną do wspólnego zamieszkiwania
b) ponadto mieszka w lokalu , w którym na jednego członka gospodarstwa domowego przypada mniej niż 5 m2 ogólnej powierzchni pokojów

informację wytworzył(a):Janina Szwalbe
za treść odpowiada:
data wytworzenia:2009-06-03 14:24:36

wygląd do druku | wyświetleń podstrony: 1840

 

rejestr zmian tej informacji »