Gmina Pawłowiczki - BIP

Zarządzenia Wójta 2017

[opublikował: Janina Szwalbe , ważne od 2017-02-09 11:50:26, aktualny]

Zarządzenie Nr 0050.1.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 2.01.2017 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach do prowadzenia spraw z zakresu realizacji zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem

Zarządzenie Nr 0050.2.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 2.01.2017 w sprawie pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach do prowadzenia spraw z zakresu realizacji zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin

Zarządzenie Nr 0050.3.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 2.01.2017 w sprawie pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach do prowadzenia spraw zakresu realizacji zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem

Zarządzenie nr 0050.4.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 04.01.2017 w sprawie w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.5.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 10.02.2017w sprawie zarządzenia zebrania uzupełniającego do przeprowadzenia wyborów sołtysa sołectwa Pawłowiczki

Zarządzenie nr 0050.7.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 27.01.2017 w sprawie zmian w planie wydatków na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.8.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 09.02.2017 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.9.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 10.02.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2017 rok

Zarządzenie nr 0050.10.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 10.02.2017 roku sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.11.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 16.02.2017 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.12.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 16.02.2017 r w sprawie: ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do oddania w najem
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.12.2017

Zarządzenie Nr 0050.13.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 01.03.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.14.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 01.03.2017 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2017 rok

Zarządzenie nr 0050.15.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 01.03.2017 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawie dodatków mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 0050.19.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 03.03.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2017 rok

Zarządzenie nr 0050.20.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 03.03.2017 w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmiana budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.22.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 15.03.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2017 rok

Zarządzenie nr 0050.23.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 15.03.2017 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 0050.24.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 15 marca 2017r. w sprawie dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem w postaci tabletek jodku potasu na wypadek zdarzenia radiacyjnego na terenie Gminy Pawłowiczki

Zarządzenie Nr 0050.25.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 16.03.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.26.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 16.03.2017 w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.27.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 21.03.2017 w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Pawłowiczki za 2016 rok

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 0050.27.2017
Zał nr 1 Wykonanie dochodów budżetu Gminy Pawłowiczki za 2016 rok w/g działów i źródeł
Zał 1a Wykonanie dochodów budżetu Gminy Pawłowiczki za 2016 rok wg źródeł
Załącznik Nr 2 Wykonanie wydatków budżetu Gminy za 2016 r
Załącznik nr 3 Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2016 rok
Załącznik nr 4 Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych za 2016 rok
Zał nr 5 Wykonanie wydatków związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych za 2016 rok
Zał nr 6 Wykonanie planowanych kwot dotacji udzielonych w 2016 roku
Zał 8 Wykaz zrealizowanych w 2016 roku inwestycji
Sprawozdanie wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowiczkach za 2016 rok
Informacja o stanie mienia komunalnego w Gminie Pawłowiczki w roku 20016

Zarządzenie Nr 0050.28.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 30.03.2017 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmiana budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.29.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 30.03.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2017 rok

Zarządzenie nr 0050.30.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 31.03.2017 w sprawie zmian w planie wydatków na 2017 rok

Zarządzenie nr 0050.31.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 31.03.2017 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2017 rok

Zarządzenie nr 0050.32.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 03.04.2017 w sprawie zmian w planie wydatków na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.33.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 04.04.2017 r w sprawie ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do oddania w najem
Załącznik do Zarządzenia nr 0050.33.2017

Zarządzenie 0050.34.2017r. Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 12.04.2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłowiczkach
ZAŁĄCZNIK – Informacja na temat bilansu i rachunku wydatków

Zarządzenie 0050.36.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 21.04.2017r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie Gminy Pawłowiczki

Zarządzenie 0050.37.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 21.04.2017r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO) na terenie Gminy Pawłowiczki

Zarządzenie 0050.38.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 25.04.2017r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2017 rok

Zarządzenie 0050.39.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 25.04.2017r.w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku ze zmianą budżetu na 2017 rok

Zarządzenie 0050.40.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 26.04.2017r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2017 rok

Zarządzenie 0050.41.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 26.04.2017r.w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku ze zmianą budżetu na 2017 rok

Zarządzenie 0050.42.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 28.04.2017r. w sprawie : ogłoszenia czwartego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z przynależnościami w Pawłowiczkach przy ul. Magnoliowej 20/5 stanowiącego własność Gminy Pawłowiczki
Załącznik nr 1 do Zarządzenia 0050.42.2017

Zarządzenie 0050.43.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 27.04.2017r. w sprawie zmian w planie wydatków na 2017 rok

Zarządzenie 0050.44.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 27.04.2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2017 rok

Zarządzenie 0050.45.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 27.04.2017r. w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2017 rok

Zarządzenie 0050.46.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 28.04.2017r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2017 rok

Zarządzenie 0050.47.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 28.04.2017r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.49.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 17.05.2017 r. informacja o kwotach wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.50.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 17.05.2017 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.52.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 01.06.2017r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku ze zmianą budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.53.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 09.06.2017 Wójta gminy Pawłowiczki w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego
Zał Nr 1 do Zarządzenia nr 0050.53.2017

Zarządzenie Nr 0050.54.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 09.06.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

Zarządzenie Nr 0050.55.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 09.06.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.55.2017

Zarządzenie Nr 0050.56.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 09.06.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 0050.56.2017

Zarządzenie Nr 0050.57.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 09.06.2017 w sprawie
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050.57.2017

Zarządzenie Nr 0050.58.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 23.06.2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.59.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 23.06.2017 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku ze zmianą budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.61.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29.06.2017 roku w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku ze zmianą budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.62.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 30.06.2017 roku w sprawie zmian w planie wydatków na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.63.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 11.07.2017 w sprawie zmian w planie wydatków na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.65.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 11.07.2017 zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.66.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 11.07.2017 w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2017 rok

Zarządzenie nr 0050.67.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 14.07.2017 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pawłowiczki zarządzonych na dzień 10 września 2017 r

Zarządzenie Nr 0050.68.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 14.07.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2017 rok

Zarządzenie nr 00050.69.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 14.07.2017 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.70.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 14.07.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
Zał.Nr.1 do Zarządzenia 0050.70.2017

Zarządzenie Nr 0050.71.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 14.07.2017 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie wsi Pawłowiczki stanowiących własność Gminy Pawłowiczki
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.71.2017

Zarządzenie Nr 0050.72.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 14.07.2017 roku w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie wsi Pawłowiczki stanowiących własność Gminy Pawłowiczki
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.72.2017

Zarządzenie nr 0050.73.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 14.07.2017 r w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie wsi Milice stanowiącej własność Gminy Pawłowiczki
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.73.2017

Zarządzenie Nr 0050.75.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 18.07.2017 w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej na terenie wsi Milice stanowiącej własność Gminy Pawłowiczki
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.75.2017
Zarządzenie Nr 0050.77.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 27.07.2017 w sprawie zmian w planie wydatków na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.78.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 27.07.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.79.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 27.07.2017 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.80.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 16.08.2017 w sprawie informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Pawłowiczki za pierwsze półrocze 2017 roku, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o wykonaniu planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Informacja z wykonania budżetu"
Dochody Budżetu Gminy Pawłowiczki wg działów i źródeł za I półrocze
Wykonanie dochodów budżetu gminy Pawłowiczki wg/źródeł
Tabela 2 Wydatki Budżetu Gminy Pawłowiczki za I półrocze
Załącznik 2 Informacja o kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć
Tabela 1 do zał.nr 2
Zał.Nr 3

Zarządzenie Nr 0050.84.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 30.08.2017 w sprawie zmian w planie wydatków na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.85.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 04 września 2017r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.86.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 04 września 2017r. w sprawie informacji o kwotach wydatków związanych ze zmianą w budżecie na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.87.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 07.09.2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
Zał Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.87.2017

Zarządzenie Nr 0050.89.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 12 września 2017r. w sprawie zmian w planie wydatków na 2017r

Zarządzenie Nr 0050.91.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 25.09.2017r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.92.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 25.09.2017r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku ze zmianą budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.95.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 27.09.2017r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.96.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 27.09.2017r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku ze zmianą budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.97.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 27.09.2017r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku ze zmianą budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.98.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 28.09.2017r. w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.99.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29.09.2017r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.100.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29.09.2017r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku ze zmianą budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.101.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29.09.2017r. w sprawie zmian w planie wydatków na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.102.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29.09.2017r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.103.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29.09.2017r. w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku ze zmianą budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.104.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 4 października 2017 r w sprawie zmiany w planie wydatków na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.105.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 4 października 2017r.w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.105.2017

Zarządzenie Nr 0050.106.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 4 października 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.106.2017

Zarządzenie nr 0050.107.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 4.10.2017 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.107.2017

Zarządzenie Nr 0050.108.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 6.11.2017 r w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie wsi Pawłowiczki stanowiących własność Gminy Pawłowiczki
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.108.2017

Zarządzenie Nr 0050.109.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 6.11.2017
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.109.2017


Zarządzenie N 0050.110.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 06.10.2017 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej na terenie wsi Milice stanowiącej własność Gminy Pawłowiczki
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 0050.110.2017

Zarządzenie Nr 0050.111.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 6.10.2017 w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie wsi Milice stanowiącej własność Gminy Pawłowiczki
Zał do Zarządzenia 0050.111.2017

Zarządzenie Nr 0050.112.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 12.10.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.113.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 12.10.2017 zmian w planie wydatków na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.114.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 12.10.2017 r w sprawie zmian w planie wydatków na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.115.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 13.10.2017 w sprawie zmian w planie wydatków na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.116.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia17.10.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2017 rok
Zarządzenie Nr 0050.16A.2017

Zarządzenie nr 0050.117.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 17.10.2017 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.119.2017 r. Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 18.10.2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym
Załącznik Nr 1 – Wykaz nieruchomości

Zarządzenie nr 0050.120.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 26.10.2017w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.121.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 26.10.2017 w sprawie zmiany budżetu gminy Pawłowiczki na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.122.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 30.10.2017 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.123.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 06.11.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2017 rok

Zarządzenia Nr 0050.124.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 06.12.2017 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.125.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 6.11.2017 w sprawie zmian w planie wydatków na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 0050.126.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 6.11.2017 w sprawie zmian w planie wydatków na 2017 rok

Zarządzenie nr 0050.127.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 13.11.2017 w sprawie zmian w planie wydatków na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.128.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 13.11.2017zmian w planie wydatków na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.129.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 13.11.2017 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.130.2017. z dnia 14.11.2017 w sprawie projektu budżetu Gminy Pawłowiczki na 2018 rok
Zał Nr 1 Projekt uchwały rady Gminy
Załącznik Nr 1 dochody wg działów i źródeł na 2018 rok
Załącznik 1a
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5 do uchwały Rady Gminy
Załącznik Nr 6 zestawienie planowanych kwot
Załącznik Nr 7 Plan wydatkowanych środków
Uzasadnienie do budżetu

Zarządzenie nr 0050.131.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 14.11.2017 r w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pawłowiczki
Załącznik nr 1 do zarządzenia
Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej


Zarządzenie Nr 0050.132.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 16.11.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.133.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 16.11.2017 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.135.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29.11.2017 w sprawie zmian w planie wydatków na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.136.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 30.11.2017 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.137.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 04.12.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2017 rok

Zarządzenie nr 0050.137A.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia05.12.2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.137.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 04 grudnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.138.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 04.12.2017 w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2017 rok

Zarządzenia Nr 0050.138A.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 5.12.2017 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.138 2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 04 grudnia 2017 roku w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.139.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 05.12.2017 w sprawie zmian w planie wydatków na 2017 rok

Zarządzenie nr 0050.140.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 6.12.2017 zmiany budżetu Gminy na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.141.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 06.12.2017 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmiana budżetu na 2017 r

Zarządzenie Nr 0050.142.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 06.12.2017 roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu usług opiekuńczych Zdrowotna opieka pielęgnacyjna mieszkańców Gminy wraz z rehabilitacją zdrowotną” przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie Nr 0050.143.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 06.12.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2017 rok

Zarządzenie nr 0050.143A Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 07.12.2017 w sprawie zmiany zarządzenia 0050.143A Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 06.12.2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.144.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 6.12.2017 w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmiana w budżecie na 2017 rok

zarządzenie Nr 0050.144A.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 7.12.2017Zmiany Zarządzenia Nr 0050.144.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 06 grudnia 2017 roku w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 0050.145.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie ogłoszenia wykazu lokali przeznaczonych do oddania w najem
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 0050.145.2017

Zarządzenie Nr 0050.146.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 08.12.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.147.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 08.12.2017 r w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu Gminy Pawłowiczki na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.148.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 11.12.2017 w sprawie zmian w planie wydatków na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.149.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 14.12.2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.150.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 14.12.2017 w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmiana w budżecie na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.151.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 20.12.2017 w sprawie zmian w planie wydatków na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.152.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 21.12.2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2017 rok

Zarządzenie nr 0050.153.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 21.12.2017 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.154.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 21.12.2017 w sprawie zmian w planie wydatków na 2017 rok

Zarządzenie Nr 0050.157.2017 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 28.12.2017 w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmiana budżetu na 2017 rok

informację wytworzył(a):Janina Szwalbe
za treść odpowiada:Janina Szwalbe
data wytworzenia:2017-02-09 11:50:26

wygląd do druku | wyświetleń podstrony: 1826

 

rejestr zmian tej informacji »