Gmina Pawłowiczki - BIP

Zameldowanie na pobyt czasowy

[opublikował: Janina Szwalbe , ważne od 2009-06-03 14:11:46, aktualny]

NAZWA REFERATU/STANOWISKA: Z-ca Kierownika USC

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wypełniony druk “zgłoszenia pobytu czasowego” – oddzielnie dla każdej osoby meldującej się, w tym również dla osoby niepełnoletniej.
2. Dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach – inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
3. akt własności (wypis z księgi wieczystej) celem potwierdzenia uprawnień do przebywania w lokalu stanowiącym budynek mieszkalny,

OPŁATA: Nie pobiera się.

TERMIN ZAŁATWIENIA: Bezpośrednio po zgłoszeniu sprawy.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Urząd Gminy Pawłowiczki, I piętro, pok. 14

OSOBA ODPOWIEDZIALNA: Danuta Oleś tel. 77 403 64 65

informację wytworzył(a):Janina Szwalbe
za treść odpowiada:
data wytworzenia:2009-06-03 14:11:46

wygląd do druku | wyświetleń podstrony: 1876

 

rejestr zmian tej informacji »