Gmina Pawłowiczki - BIP

[opublikował: Janina Szwalbe , ważne od 2009-06-03 13:33:20, aktualny]

INFORMACJA
Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W PAWŁOWICZKACH ORAZ JEJ FILII


Na terenie Gminy Pawłowiczki działa Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą w Zespole Gimnazjalno-Szkolno Przedszkolnym w Pawłowiczkach oraz 4 jej Filie : – Filia Biblioteczna w Gościęcinie z siedzibą w Wiejskim Domu Kultury, – Filia Biblioteczna w Jakubowicach z siedzibą w Publicznej Szkole Podstawowej, – Filia Biblioteczna w Maciowakrzu z siedzibą w Publicznej Szkole Podstawowej – Filia Biblioteczna w Trawniku z siedzibą w Wiejskim Domu Kultury.

Gminna Biblioteka Publiczna oraz jej Filie działają w oparciu o ustawę z dnia 27.06.1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z 1997 r.) oraz na podstawie Statutu.
Kierownikiem GBP w Pawłowiczkach jest Pani Ilona Troczyńska.
Ponadto w bibliotekach zatrudnionych jest jeszcze 5 osób.
Do zadań każdej biblioteki należą: – zadania o charakterze wewnętrznym, polegające na budowaniu i przygotowaniu księgozbioru do użytkowania, tj. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, – zadania o charakterze zewnętrznym, tj. obsługa użytkowników, polegająca na udostępnianiu zbiorów i prowadzeniu szeroko rozumianej działalności informacyjnej.
Przeważającą grupę czytelników stanowią dzieci i młodzież szkół podstawowych i średnich, następnie dorośli.
Liczba czytelników i liczba księgozbioru w Gminnej Bibliotece Publicznej i jej Filiach przedstawia się następująco (stan na dzień 31.12.2003 r.) :Oprócz wypożyczania książek w GBP i jej Filiach organizowane są wycieczki przedszkolaków “0” do biblioteki oraz lekcje biblioteczne dla młodzieży szkolnej. Spotkania są organizowane w porozumieniu z dyrekcją i nauczycielami przedszkola lub szkół.
Ponadto organizowane są spotkania młodzieży szkolnej z pisarzami i poetami. GBP w Pawłowiczkach i Filia Biblioteczna w Gościęcinie w ramach programu IKONKA zostały wyposażone w sprzęt komputerowy. Jest to program Ministerstwa Nauki i Informatyzacji polegający na uruchomieniu punktów powszechnego dostępu do internetu w naszych bibliotekach. Gmina otrzymała 6 komputerów, 3 dla GBP w Pawłowiczkach i 3 dla Filii w Gościęcinie.

Kierownik GBP w Pawłowiczkach
Ilona Troczyńska
Filie:

Filia Biblioteczna w Gościęcinie
ul. Kozielska 1
47-270 Gościęcin
tel. (0-77) 487 91 26

Filia Biblioteczna w Jakubowicach
Jakubowice 2c
47-280 Pawłowiczki
tel. (0-77) 487 97 11 (szkoła)

Filia Biblioteczna w Maciowakrzu
ul. Kościuszki 20
Maciowakrze
47-280 Pawłowiczki

Filia Biblioteczna w Trawnikach
ul. Leśna 62
Trawniki
47-270 Gościęcin

Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowiczkach
ul. Korfantego 3
47-280 Pawłowiczki
tel. (0-77) 487 41 78

informację wytworzył(a):Janina Szwalbe
za treść odpowiada:
data wytworzenia:2009-06-03 13:33:20

wygląd do druku | wyświetleń podstrony: 4792

 

rejestr zmian tej informacji »