Gmina Pawłowiczki - BIP

[opublikował: Janina Szwalbe , ważne od 2009-06-03 11:03:30, aktualny]

REFERAT FINANSOWY
pok. 8 i 9
tel. (0-77) 403 64 64

Referat zajmuje się m.in. księgowością podatkową, budżetową, analizą gospodarki finansowej gminy, planowaniem finansowym, wymiarem i poborem podatków lokalnych. Można tu uzyskać zaświadczenie o dochodowości, nie zaleganiu z opłatą i o posiadaniu gospodarstwa.
REFERAT ZASOBÓW ROZWOJU I INWESTYCJI
pok. 1 i 2
tel. (0-77) 403 64 73

W Referacie załatwisz sprawy rolne, związane z ochroną środowiska, otrzymasz zezwolenie na wycinkę drzew, załatwisz sprawy dot. usuwania odpadów komunalnych, przeglądu i konserwacji urządzeń melioracyjnych, załatwiane są też sprawy związane ze zbyciem mienia komunalnego (mieszkań, działek, lokali użytkowych), dzierżawą gruntów oraz sprawy dot. inwestycji gminnych. Tutaj też trzeba zarejestrować psa zwłaszcza rasy uznanej za groźną. Wydawane są także decyzje w sprawie podziału i rozgraniczenia nieruchomości zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę.
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OBRONNYCH, OBRONY CYWILNEJ, DOWODÓW OSOBISTYCH
pok. 14
tel. (077) 403-64-65

Tu załatwiane są sprawy związane z wydawaniem i wymianą dowodów osobistych, sprawy wojskowe (kwalifikacja wojskowa).
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. EWIDENCJI LUDNOŚCI
pok. 14
(077) 403-64-65

Tutaj załatwiane są sprawy meldunkowe i ewidencyjne np. PESEL.
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ORGANIZACYJNYCH
pok. 11
tel. (077) 403-64-61

Tutaj możesz: otrzymać zaświadczenie o stanie majątkowym i rodzinnym, złożyć podanie, wniosek i skargę.
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. KULTURY, KULTURY FIZYCZNEJ I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
pok. 5
tel. (077) 403-64-72

Tutaj można zarejestrować lub wyrejestrować działalność gospodarczą, otrzymać pozwolenie na sprzedaż alkoholu, załatwić sprawy związane z organizacją imprez kulturalnych i sportowych, otrzymać zezwolenie na organizację zabaw.
URZĄD STANU CYWILNEGO
pok. 14
tel. (077) 403-64-66

Tu załatwiane są akty narodzin, ślubu, zgonu.
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ
pok. 11
tel. (077)403-64-75

Osoba zatrudniona na tym stanowisku zajmuje się pozyskiwaniem środków unijnych. Jest również odpowiedzialna za prowadzenie kontroli finansowej jednostek organizacyjnych.
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OBSŁUGI RADY GMINY I KADR
pok. 6
tel. (077)403-64-71

Tutaj załatwiane są sprawy kadrowe.
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWE
pok. 6
tel. (077) 403-64-72

Tu załatwiane są sprawy związane z przydzielaniem mieszkań z zasobów gospodarki komunalnej, z wyliczaniem dodatków mieszkaniowych, z remontami zasobów komunalnych i przeprowadzaniem przetargów na opał.

informację wytworzył(a):Janina Szwalbe
za treść odpowiada:
data wytworzenia:2009-06-03 11:03:30

wygląd do druku | wyświetleń podstrony: 8448

 

rejestr zmian tej informacji »