Gmina Pawłowiczki - BIP

Rok 2005

[opublikował: Janina Szwalbe , ważne od 2006-06-05 12:10:38, aktualny]

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE PAWŁOWICZKI w roku 2005.
szczegóły >>

Stan mienia komunalnego w Gminie Pawłowiczki w roku 2005 przedstawia się następująco:

Stan gruntów ogółem w gminie wynosi – 114,0 ha
w tym: – grunty orne – 35,50 ha – łąki i pastwiska – 16,50 ha – lasy – 5, 00 ha – inne grunty takie jak : wodocieki, nieużytki, place, tereny zielone, grunty pod
zabudowaniami zajmują powierzchnię – 57,0 ha.

Ponadto w skład mienia komunalnego wchodzi 327,66 ha dróg gminnych oraz 22,82 ha rowów gminnych.


W użytkowaniu wieczystym znajduje się ogółem 6.29 ha gruntów gminnych, a użytkowanie wieczyste posiadają:

– Gminna Spółdzielnia “Sch” w Pawłowiczkach – 0.22 ha – Spółdzielnia “INPARCO” w Kędzierzynie-Koźlu – 0.20 ha – Spółdzielnia Usług Różnych i Produkcji Konstrukcji Stalowych “ROLSTAL”
w Gościęcinie – 1.91 ha .

Pozostałe 3,96 ha znajduje się w użytkowaniu wieczystym osób prywatnych,
a są to między innymi działki budowlane oraz działki pod zabudowaniami.

W użytkowaniu znajduje się 0.67 ha gruntów, które posiada Gminna Spółdzielnia “SCh”
w Pawłowiczkach.


W bieżącym roku z zasobów gminy sprzedano:

1. Działkę zabudowaną nr 793 o pow. 0.02 96 ha położoną w Radoszowach.

2. Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 1
w budynku przy ul. Kozielskiej nr 5 w Ucieszkowie,

3. Sprzedaż w drodze przetargowej lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku przy
ul. Kozielskiej nr 5.

4. Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców pięciu lokali mieszkalnych
w budynku przy ul. Kościelnej nr 39 w Ostrożnicy.

5. Sprzedaż w drodze przetargowej działki rolnej nr 235/2 o pow. 0.85 30 ha
położonej w Ucieszkowie.

6. Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców sześć lokali mieszkalnych
w budynku przy ul. Wyzwolenia 77 w Pawłowiczkach .

7. Ze Skarbu Państwa nieodpłatnie na rzecz gminy zostały przejęte następujące działki; – w Naczęsławicach działka nr 229/7 o powierzchni 0.01 59 ha – w Chróstach działka nr 147/2 o powierzchni 0,57 15 ha – w Chróstach działka nr 147/6 o powierzchni 0,34 40 ha – w Milicach działka nr 103/2 o powierzchni 1,71 60 ha

8. Na poszerzenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych gmina wykupiła
od rolnika indywidualnego działkę położoną w Ucieszkowie nr 314/4
o powierzchni 0.04 09 ha.

9. Od Agencji Nieruchmości Rolnych – Oddział terenowy w Opolu zostały przejęte nieodpłatnie działki stanowiące drogi dojazdowe do gruntów rolnych w miejscowości Urbanowice o łącznej powierzchni 0,57 07 ha oraz działki zabudowane i nie zabudowane w Grudyni Wielkiej o łacznej powierzchni 1,15 78 ha

informację wytworzył(a):Janina Szwalbe
za treść odpowiada:Janina Szwalbe
data wytworzenia:2006-06-05 12:10:38

wygląd do druku | wyświetleń podstrony: 1982

 

rejestr zmian tej informacji »