Gmina Pawłowiczki - BIP

Uchwały Rady Gminy z roku 2009

[opublikował: Janina Szwalbe , ważne od 2009-06-05 11:28:59, aktualny]

Uchwała Nr 216-XXXVIII-09 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych ich najemcom położonych w miejscowości Pawłowiczki

Uchwała Nr 215-XXXVIII-09 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2009 rok

Uchwała Nr 214-XXXVIII-09 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych gminy

Uchwała Nr 213-XXXVIII-09 z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie budżetu Gminy Pałowiczki na 2010 rok
Załącznik nr 1
Załącznik nr 1a
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9
Załącznik nr 10

Uchwała Nr 212-XXXVII-09 z dnia 03.12.2009r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pawłowiczki na lata 2009-2017
załącznik nr 1 do Uchwały Nr 212-XXXVII-09

Uchwała Nr 211-XXXVII-09 z dnia 03.12.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych ich najemcom połozonym w miejscowości Pawłowiczki

Uchwała Nr 210-XXXVII-09 z dnia 03.12.2009r. w sprawie sprzedaży działki nr 277/3 położonej w Grudyni Wielkiej

Uchwała Nr 209-XXXVII-09 z dnia 03.12.2009r. w sprawie aktualizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska wraz z Gminnym Planem Odpadami

Uchwała Nr 208-XXXVII-09 z dnia 03.12.2009r. w sprawie zaopiniowania przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poprzez ograniczenie rodzajów jego działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych, polegające na likwidacji Gabinetów Rehabilitacji

Uchwała Nr 207-XXXVII-09 z dnia 03.12.2009r. w sprawie zaopiniowania przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pn. Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poprzez ograniczenie rodzajów jego działalności i udzielanych świadczeń zdrowotnych, polegające na likwidacji Poradni Rehabilitacyjnej

Uchwała Nr 206-XXXVII-09 z dnia 03.12.2009r. w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Zofii i Józefa Kaśków na działalność Wójta Gminy Pawłowiczki

Uchwała Nr 205-XXXVII-09 z dnia 03.12.2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2009 rok

Uchwała Nr 204-XXXVI-09 z dnia 30.11.2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2009 rok

Uchwała Nr 203-XXXV-09 z dnia 28.10.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu Opolska szkoła, szkołą ku przyszłości

Uchwała Nr 202-XXXV-09 z dnia 28.10.2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2009 rok

Uchwała Nr 201-XXXIV-09 z dnia 01.10.2009r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu Integracja dzieci i młodzieży z Gminy Pawłowiczki i Velke Heraltice

Uchwała Nr 200-XXXIV-09 z dnia 01.10.2009r. w sprawie zaopiniowania przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, w wyniku którego nastąpi likwidacja niektórych rodzajów działalności tego Zespołu i udzielanych świadczeń zdrowotnych

Uchwała Nr 199-XXXIV-09 z dnia 01.10.2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Uchwała Nr 198-XXXIV-09 z dnia 01.10.2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2009 rok

Uchwała Nr 197-XXXIII-09 z dnia 03.09.2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Uchwała Nr 196-XXXIII-09 z dnia 03.09.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zabudowanej sprzedawanej ich najemcom położonej w miejscowości Grudynia Wielka przy u. Kozielskeij 39

Uchwała Nr 195-XXXIII-09 z dnia 03.09.2009r. w sprawie zmiany uchwały własnej Nr 184-XXXI-09 z dnia 29 czerwca 2009 roku

Uchwała Nr 194-XXXIII-09 z dnia 03.09.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Wojewody Opolskiego wykonywania zadania z zakresu administracji rządowej, polegającej na wydawaniu w imieniu Wojewody blankietu upoważnień do zakupu paliw

Uchwała Nr 193-XXXIII-09 z dnia 03.09.2009r. w sprawie przedłużenia mocy obowiązującej taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego doprowadzenia ścieków świadczonego przez Zakład Usług Komunalnych w Baborowie Spółka z o.o. dla Gminy Pawłowiczki za okres 09.09.2009r. do 08.09.2010r.

Uchwała Nr 192-XXXIII-09 z dnia 03.09.2009r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu Remont drogi gminnej nr 108431 O ul. Przedborowska w Ostrożnicy

Uchwała Nr 191-XXXIII-09 z dnia 03.09.2009r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Międzygminnego Czysty Region z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu

Uchwała Nr 190-XXXIII-09 z dnia 03.09.2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2009 rok

Uchwała Nr 189-XXXII-09 z dnia 16.07.2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2009 rok

Uchwała Nr 188-XXXI-09 z dnia 29.06.2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr 133-XXI-09 Rady Gminy z dnia 02 października 2008r. o przystapieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pawłowiczki w zakresie niezbednym do realizacji zespołu elektrowni wiatrowych

Uchwała Nr 187-XXXI-09 z dnia 29.06.2009r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Pawłowiczki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2008r.

Uchwała Nr 186-XXXI-09 z dnia 29.06.2009r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie miejscowości Gościęcin

Uchwała Nr 185-XXXI-09 z dnia 29.06.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do zbycia na rzecz najemcy

Uchwała Nr 184-XXXI-09 z dnia 29.06.2009r. w sprawie wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Uchwala Nr 183-XXXI-09 z dnia 29.06.2009r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Pawłowiczki środków finansowych stanowiących Fundusz Sołecki

Uchwała Nr 182-XXX-09 z dnia 29.06.2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2009rok

Uchwala Nr 181-XXX-09 z dnia 28.05.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetarguustnego nieograniczonego niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy Pawłowiczki

Uchwała Nr 180-XXX-09 z dnia 28.05.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości zabudowanej sprzedawanej ich najemcom polożonej w miejscowości Pawlowiczki przy ul. Miarki 6

Uchwała Nr 179-XXX-09 z dnia 28.05.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego, nieograniczonego lokalu mieszkalnego usytuowanego na poddaszu budynku położonego w Pawłowiczkach przy ulicy Wyzwolenia 58


Uchwała Nr 178-XXX-09 z dnia 28.05.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych ich najemcom położonych w miejscowości Pawłowiczki

Uchwała Nr 177-XXX-09 z dnia 28.05.2009 w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Zofii i Józefa Kaśków na działalność Wójta Gminy Pawłowiczki

Uchwała Nr 176-XXIX-09 z dnia 22.04.2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu w zakresie prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej

Uchwala Nr 175-XXIX-09 z dnia 22.04.2009 w sprawie zmiany uchwały własnej Nr 163-XXVII-09 z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych ich najemcom

Uchwała Nr 174-XXIX-09 z dnia 22.04.2009w sprawie zmiany uchwaly wlasnej Nr 3-I-06 z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie powołania skladów osobowych Komisji Rady Gminy Pawłowiczki

Uchwala Nr 173-XXIX-09 z dnia 22.04.2009 w sprawie ustalenia na 2009 rok Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

Uchwała Nr 172-XXIX-09 z dnia 22.04.2009r.w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2009 rok

Uchwała Nr 171-XXIX-09 z dnia 22.04.2009r. w sprawie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pawłowiczki

Uchwała Nr 170-XXVIII-09 z dnia 24.03.2009r. w sprawie przyjecia do realizacji projektu ,,Podniesienie umiejętności i aktywności w obszarze edukacji mieszkańców Gminy Pawłowiczki

Uchwała Nr 169-XXVIII-09 z dnia 24.03.2009r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedazy na rzecz najemcy

Uchwała Nr 168-XXVIII-09 z dnia 24.03.2009r.w sprawie sprzedazy lokalu mieszkalnego Nr 9 położonego w Pawłowiczkach przy ul. Wyzwolenia 66.

Uchwała Nr 167-XXVIII-09 z dnia 24.03.2009r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego Nr 3 położonego w Pawłowiczkach przy ul. Wyzwolenia 58

Uchwała Nr 166-XXVIII-09 z dnia 24.03.2009r. w sprawie zaciągnięcia dlugoterminowej pożyczki w 2009 roku

Uchwała Nr 165-XXVIII-09 z dnia 24.03.2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2009 rok

Uchwała Nr 164-XXVII-09 z dnia 19.02.2009r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2009

Uchwala Nr 163-XXVII-09 z dnia 19.02.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż i udzielenie bonifikaty od ceny lokali mieszkalnych sprzedawanych ich najemcom.

Uchwała Nr 162-XXVII-09 z dnia 19.02.2009r. w sprawie zmiany uchwały własnej nr 3 / I / 06 z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie powołania składów osobowych Komisji Rady Gminy Pawłowiczki.

Uchwała Nr 161-XXVII-09 z dnia 19.02.2009r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu

Uchwała Nr 160-XXVII-09 z dnia 19.02.2009r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej działkę nr 600/2 położoną w Grudyni Wielkiej na rzecz jej użytkownika wieczystego.

Uchwała Nr 159-XXVII-09 z dnia 19.02.2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2009 rok

Uchwała Nr 158-XXVI-09 z dnia 22.01.2009r. w sprawie zmiany uchwały 82 / XII / 07 z dnia 27 grudnia 2007r. ustalającej wysokość wynagrodzenia za pracę Wójta Gminy Pawłowiczki

Uchwała Nr 157-XXVI-09 z dnia 22.01.2009r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego na skutek pisemnego zrzeczenia się mandatu

Uchwala Nr 156-XXVI-09 z dnia 22.01.2009r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 4 położonej w Karchowie

Uchwała Nr 155-XXVI-09 z dnia 22.01.2009r. w sprawie w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Pawłowiczki

Uchwała Nr 154-XXVI-09 z dnia 22.01.2009r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2009 rok

informację wytworzył(a):Janina Szwalbe
za treść odpowiada:Anna Grzeszczak
data wytworzenia:2009-06-05 11:28:59

wygląd do druku | wyświetleń podstrony: 3206

 

rejestr zmian tej informacji »