Gmina Pawłowiczki - BIP

Uchwały Rady Gminy z roku 2006

[opublikował: Janina Szwalbe , ważne od 2006-06-05 10:21:05, aktualny]

- Uchwała Rady Gminy Pawłowiczki Nr 258 z 05.10.2006 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2006 rok.

Uchwała Rady Gminy Pawłowiczki Nr 256 z 05.09.2006 w sprawie przedłużenia mocy obowiązującej taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczone przez Zakład Usług Komunalnych w Baborowie Spółka z oo. dla Gminy Pawłowiczki na okres 9.09.2006 r do 8.09.2007r.

Uchwała Rady Gminy Pawłowiczki Nr 255 z 03.08.2006 w sprawie przyjęcia Statutu Związku Międzygminnego ‘Czysty Region’.

Uchwała Rady Gminy Pawłowiczki Nr 254 z 03.08.2006 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 1104/1 położonej w Trawnikach.

Uchwała Rady Gminy Pawłowiczki Nr 253 z 03.082006 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działki nr 21/1 położonej w Urbanowicach.

Uchwała Rady Gminy Pawłowiczki Nr 252 z 03.08.2006 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działki nr 1104/2 położonej w Trawnikach.

Uchwała Rady Gminy Pawłowiczki Nr 251 z 03.08.2006 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działki nr 329/4 położonej w Kózkach.

Uchwała Rady Gminy Pawłowiczki Nr 250 z 03.08.2006 w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2006 rok.

Uchwała Rady Gminy Pawłowiczki Nr 249 z 08.06.2006 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działki nr 41 położonej w Dobrosławicach.

Uchwała Rady Gminy Pawłowiczki Nr 248 z 08.06.2006 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa wieczystego użytkowania.

Uchwała Rady Gminy Pawłowiczki Nr 247 z 08.06.2006 w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2006 rok.

Uchwała Rady Gminy Pawłowiczki Nr 246 z 08.06.2006 w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2006 rok.

Uchwała Rady Gminy Pawłowiczki Nr 245 z 27.04.2006 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Uchwała Rady Gminy Pawłowiczki Nr 244 z 27.04.2006 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 2006 roku.

Uchwała Rady Gminy Pawłowiczki Nr 243 z 27.04.2006 w sprawie udzielenia absolutorium WÓJTOWI GMINY PAWŁOWICZKI.

Uchwała Rady Gminy Pawłowiczki Nr 242 z 30.03.2006 w sprawie szczegółowych wymagań i warunków utrzymania czystości i porządku na terenie gminy .

Uchwała Rady Gminy Pawłowiczki Nr 241 z 30.03.2006 w sprawie ustalenia maksymalnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Uchwała Rady Gminy Pawłowiczki Nr 240 z 30.03.2006 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości zabudowanej w dzierżawę na okres 10 lat bez obowiązku przeprowadzenia przetargu.

Uchwała Rady Gminy Pawłowiczki Nr 239 z 30.03.2006 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2 0 0 6.

Uchwała Rady Gminy Pawłowiczki Nr 238 z 30.03.2006 w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Grudyni Wielkiej.

Uchwała Rady Gminy Pawłowiczki Nr 237 z 30.03.2006 w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Pawłowiczki.

Uchwała Rady Gminy Pawłowiczki Nr 236 z 30.03.2006 w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2006 rok.

Uchwała Rady Gminy Pawłowiczki Nr 235 z 20.02.2006 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki zabudowanej położonej w Gościęcinie stanowiącej własność Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego.

Uchwała Rady Gminy Pawłowiczki Nr 234 z 20.02.2006 w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2006 rok.

Uchwała Rady Gminy Pawłowiczki Nr 233 z 14.02.2006 w sprawie zmiany uchwały Nr 94/XX/04 z dnia 30 czerwca 2004 r. ‘Lokalny Programu Rozwoju Gminy Pawłowiczki’.

Uchwała Rady Gminy Pawłowiczki Nr 232 Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na obszarze Gminy Pawłowiczki.

Uchwała Rady Gminy Pawłowiczki Nr 215 z 28.09.2005 w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

informację wytworzył(a):Janina Szwalbe
za treść odpowiada:Janina Szwalbe
data wytworzenia:2006-06-05 10:21:05

wygląd do druku | wyświetleń podstrony: 2205

 

rejestr zmian tej informacji »