Gmina Pawłowiczki - BIP

Uchwały Rady Gminy z roku 2005

[opublikował: Janina Szwalbe , ważne od 2005-06-05 10:00:55, aktualny]

- Uchwała nr 231/XXXVI/05 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ostrożnica
ZAŁĄCZNIK do uchwały nr 231/XXXVI/05

Uchwała nr 230/XXXVI/05 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów produkcji rolniczej w obrębie wsi Pawłowiczki
ZAŁĄCZNIK do uchwały nr 230/XXXVI/05

Uchwała nr 229/XXXVI/05 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pawłowiczki
ZAŁĄCZNIK do uchwały nr 229/XXXVI/05

Uchwała nr 228/XXXVI/05 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 29 grudnia 2005r w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Pawłowiczki.

Uchwała nr 227/XXXVI/05 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 29 grudnia 2005r w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2005 rok.

Uchwała nr 226/XXXVI/05 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 29 grudnia 2005r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działki zabudowanej położonej w Milicach.

Uchwała nr 225/XXXVI/05 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 29 grudnia 2005r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pawłowiczki na 2006 rok.

załącznik 1
załącznik 2
załącznik 3
załącznik 4
załącznik 5
załącznik 6
załącznik 7
załącznik 8

Uchwała Rady Gminy Pawłowiczki Nr 224 z 01.12.2005 w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę działek położonych w Gościęcinie stanowiących własność Gminy Pawłowiczki na rzecz Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie -Koˇlu.

Uchwała Rady Gminy Pawłowiczki Nr 223 z 01.12.2005 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki położonej w Karchowie , a stanowiącej własność Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Gościęcinie.

Uchwała Rady Gminy Pawłowiczki Nr 222 z 01.12.2005 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki położonej w Urbanowicach, a stanowiących własność Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Opolu.

Uchwała Rady Gminy Pawłowiczki Nr 221 z 01.12.2005 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działek położonych w Urbanowicach.

Uchwała Rady Gminy Pawłowiczki Nr 220 z 01.12.2005 w sprawie utworzenia Związku Międzygminnego ‘Czysty Region’.

Uchwała Rady Gminy Pawłowiczki Nr 219 z 01.12.2005 w sprawie określenia stawek opłaty targowej.

Uchwała Rady Gminy Pawłowiczki Nr 218 z 01.12.2005 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku.

Uchwała Rady Gminy Pawłowiczki Nr 217 z 01.12.2005 w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wzorów informacji oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

Uchwała Rady Gminy Pawłowiczki Nr 216 z 01.12.2005 w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2005 rok.

Uchwała Rady Gminy Pawłowiczki Nr 215 z 28.09.2005 w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

Uchwała Rady Gminy Pawłowiczki Nr 214 z 28.09.2005 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz uzgodnienia wartości jednego punktu do ustalenia wynagrodzeń pracowników publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów nie będących nauczycielami.

Uchwała Rady Gminy Pawłowiczki Nr 213 z 28.09.2005 w sprawie nadania imienia Zespołowi Gimnazjalno-Szkolno-Przedszkolnemu w Pawłowiczkach.

Uchwała Rady Gminy Pawłowiczki Nr 212 z 28.09.2005 w sprawie ustalenia na 2006 rok regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków; motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraˇnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli.

Uchwała Rady Gminy Pawłowiczki Nr 211 z 29.09.2005 w sprawie przystąpienia Gminy Pawłowiczki do programu ‘ODNOWA WSI W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM’

Uchwała Rady Gminy Pawłowiczki Nr 210 z 29.09.2005 w sprawie przystąpienia Gminy Pawłowiczki do programu ‘ODNOWA WSI W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM’

Uchwała Rady Gminy Pawłowiczki Nr 209 z 29.09.2005 w sprawie przystąpienia Gminy Pawłowiczki do programu ‘ODNOWA WSI W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM’.

Uchwała Rady Gminy Pawłowiczki Nr 208 z 28.09.2005 w sprawie zmiany uchwały własnej określającej procedurę uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Uchwała Rady Gminy Pawłowiczki Nr 208 z 28.09.2005 w sprawie zmiany uchwały własnej określającej procedurę uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Uchwała Rady Gminy Pawłowiczki Nr 207 z 30.08.2005 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Szkolnej Nr 2 w Gościęcinie.

Uchwała Rady Gminy Pawłowiczki Nr 206 z 30.08.2005 w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2005 rok

Uchwała Rady Gminy Pawłowiczki Nr 205 z 30.08.2005 w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Pawłowiczki

Uchwała Rady Gminy Pawłowiczki Nr 204 z 28.07.2005 w sprawie zatwierdzenia taryfy cen i opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Pawłowiczki w okresie od 09-09-2005r. do 08-09-2006r.

Uchwała Rady Gminy Pawłowiczki Nr 203 z 30.06.2005 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym działek zabudowanych położonych w Pawłowiczkach i Grudyni Wielkiej.

Uchwała Rady Gminy Pawłowiczki Nr 202 z 30.06.2005 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działek na rzecz użytkowników wieczystych.

Uchwała Rady Gminy Pawłowiczki Nr 201 z 30.06.2005 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie działki położonej w Ucieszkowie , a stanowiącej własność Henryka i Edyty Bryłka zam. w Ucieszkowie.

Uchwała Rady Gminy Pawłowiczki Nr 200 z 30.06.2005 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działek położonych w Naczęsławicach, Chróstach i Milicach.

Uchwała Rady Gminy Pawłowiczki Nr 199 z 30.06.2005 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w 2005 roku.

Uchwała Rady Gminy Pawłowiczki Nr 198 z 30.06.2005 w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2005 rok.

Uchwała Rady Gminy Pawłowiczki Nr 197 z 25.05.2005 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działki położonej w Radoszowach, a stanowiących własność Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu

Uchwała Rady Gminy Pawłowiczki Nr 196 z 25.05.2005 w sprawie poparcia dla uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego

Uchwała Rady Gminy Pawłowiczki Nr 195 z 25.05.2005 w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkolno-przedszkolnemu w Jakubowicach.

Uchwała Rady Gminy Pawłowiczki Nr 194 z 25.05.2005 w sprawie zmiany uchwały ustalającej na 2005 rok regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraˇnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli.

Uchwała Rady Gminy Pawłowiczki Nr 193 z 25.05.2005 w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla WÓJTA GMINY PAWŁOWICZKI

Uchwała Rady Gminy Pawłowiczki Nr 192 z 25.05.2005 w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Pawłowiczki.

Uchwała Rady Gminy Pawłowiczki Nr 191 z 25.05.2005 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2005 rok.

Uchwała Rady Gminy Pawłowiczki Nr 190 z 25.05.2005 w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2005 rok.

Uchwała Rady Gminy PAwłowiczki Nr 189 z 28.04.2005 w sprawie przystąpienia Gminy Pawłowiczki do programu – ODNOWA WSI W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

Uchwała Rady Gminy Pawłowiczki Nr 188 z 28.04.2005 w sprawie zmiany uchwały własnej Nr 201-XXXIII-98 z dn. 30.04.1998.

Uchwała Rady Gminy Pawłowiczki Nr 187 z 28.04.2005 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym działki zabudowanej położonej z Dobrosławicach

Uchwała Rady Gminy Pawłowiczki Nr 186z 28.04.2005 w sprawie sprzedaży w drodze przetargowej działek nr 571-3 i571-4 położonych w Pawłowiczkach.

Uchwała Rady Gminy Pawłowiczki Nr 185 z 28.04.2005 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie działek położonych w Grodzisku i Borzysławicach, a stanowiących własność Agencji Nieruchomości Polnych w Opolu.

Uchwała Rady Gminy Pawłowiczki Nr 184 z 28.04.2005 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2005.

Uchwała Rady Gminy Pawłowiczki Nr 183 z 28.04.2005 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w 2005r.

Uchwała Rady Gminy Pawłowiczki Nr 182 z 28.04.2005 w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2005r.

Uchwała Rady Gminy Pawłowiczki Nr 181 z 28.04.2005 w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2005 rok.

Uchwała Rady Gminy Pawłowiczki Nr 180 z 28.04.2005 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pawłowiczki.

Uchwała nr 179/XXVIII/05 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 11 marca 2005r w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz ustalenia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach.

Uchwała nr 178/XXVIII/05 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 11 marca 2005r w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pawłowiczki

Załącznik Nr 1 do uchwały nr 178/XXVIII/05 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 11 marca 2005r

Załącznik Nr 2 do uchwały nr 178/XXVIII/05 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 11 marca 2005r

Uchwała nr 177/XXVIII/05 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 11 marca 2005r w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Pawłowiczki.

Uchwała nr 176/XXVIII/05 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 11 marca 2005r w sprawie zmiany i zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2005 rok.

Uchwała nr 175/XXVIII/05 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 11 marca 2005r w sprawie: zatwierdzenia ‘Planu Rozwoju Miejscowości Ostrożnica’

Uchwała nr 174/XXVIII/05 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 11 marca 2005r w sprawie: zatwierdzenia ‘Planu Rozwoju Miejscowości Naczęsławice’

Uchwała nr 173/XXVII/05 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 lutego 2005r w sprawie : zmiany uchwały Nr 317/XXXX/2002 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 25 września 2002 roku w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi GRUDYNIA WIELKA

Uchwała nr 172/XXVII/05 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 lutego 2005r w sprawie : zmiany uchwały Nr 316/XXXX/2002 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 25 września 2002 roku w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi GRUDYNIA MAŁA

Uchwała nr 171/XXVII/05 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 lutego 2005r w sprawie : zmiany uchwały Nr 315/XXXXI/2002 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 25 września 2002 roku w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi JAKUBOWICE

Uchwała nr 170/XXVII/05 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 lutego 2005r w sprawie : zmiany uchwały Nr 313/XXXXI/2002 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 25 września 2002 roku w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi RADOSZOWY

Uchwała nr 169/XXVII/05 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 lutego 2005r w sprawie : zmiany uchwały Nr 312/XXXXI/2002 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 25 września 2002 roku w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi CHRÓSTY

Uchwała nr 168/XXVII/05 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 lutego 2005r w sprawie : zmiany uchwały Nr 311/XXXXI/2002 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 25 września 2002 roku w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi MACIOWAKRZE

Uchwała nr 167/XXVII/05 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 lutego 2005r w sprawie : zmiany uchwały Nr 310/XXXXI/2002 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 25 września 2002 roku w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi DOBROSŁAWICE

Uchwała nr 166/XXVII/05 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 lutego 2005r w sprawie : zmiany uchwały Nr 309/XXXXI/2002 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 25 września 2002 roku w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi DOBIESZÓW

Uchwała nr 165/XXVII/05 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 lutego 2005r w sprawie : zmiany uchwały Nr 308/XXXXI/2002 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 25 września 2002 roku w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi PRZEDBOROWICE

Uchwała nr 164/XXVII/05 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 lutego 2005r w sprawie : zmiany uchwały Nr 307/XXXXI/2002 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 25 września 2002 roku w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi LIGOTA WIELKA

Uchwała nr 163/XXVII/05 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 lutego 2005r w sprawie : zmiany uchwały Nr 306/XXXXI/2002 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 25 września 2002 roku w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi UCIESZKÓW

Uchwała nr 162/XXVII/05 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 lutego 2005r w sprawie : zmiany uchwały Nr 305/XXXXI/2002 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 25 września 2002 roku w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi MIERZĘCIN

Uchwała nr 161/XXVII/05 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 lutego 2005r w sprawie : zmiany uchwały Nr 303/XXXX/2002 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 12 września 2002 roku w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi BORZYSŁAWICE

Uchwała nr 160/XXVII/05 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 lutego 2005r w sprawie : zmiany uchwały Nr 302/XXXX/2002 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 12 września 2002 roku w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi KARCHÓW

Uchwała nr 159/XXVII/05 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 lutego 2005r w sprawie : zmiany uchwały Nr 301/XXXX/2002 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 12 września 2002 roku w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi URBANOWICE

Uchwała nr 158/XXVII/05 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 lutego 2005r w sprawie : zmiany uchwały Nr 300 XXXX/2002 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 12 września 2002 roku w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi KÓZKI

Uchwała nr 157/XXVII/05 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 lutego 2005r w sprawie : zmiany uchwały Nr 299 XXXX/2002 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 12 września 2002 roku w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi GRODZISKO

Uchwała nr 156/XXVII/05 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 lutego 2005r w sprawie : zmiany uchwały Nr 298 XXXX/2002 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 12 września 2002 roku w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi TRAWNIKI

Uchwała nr 155/XXVII/05 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 lutego 2005r w sprawie : zmiany uchwały Nr 297 XXXX/2002 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 12 września 2002 roku w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi NACZĘSŁAWICE

Uchwała nr 154/XXVII/05 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 lutego 2005r w sprawie : zmiany uchwały Nr 314 XXXXI/2002 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 25 września 2002 roku w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi MILICE

Uchwała nr 153/XXVII/05 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 lutego 2005r w sprawie ustalenia cen posiłków w stołówkach szkolnych i przedszkolnych na terenie Gminy Pawłowiczki.

Uchwała nr 152/XXVII/05 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 lutego 2005r o zmianie uchwały w sprawie współdziałania między Gminą Pawłowiczki a Województwem Opolskim w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych gminy Pawłowiczki.

Uchwała nr 151/XXVII/05 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 lutego 2005r w sprawie ustalenia na 2005 rok regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków; motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraˇnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli.

Uchwała nr 150/XXVII/05 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 lutego 2005r w sprawie: powierzenia Województwu Opolskiemu wykonania zadań publicznych Gminy Pawłowiczki w zakresie promocji Gminy.

Uchwała nr 149/XXVII/05 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 lutego 2005r w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Ochrony Środowiska wraz z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Pawłowiczki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Pawłowiczki Nr 149/XXVII/05 z dnia 24 lutego 2005 r

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pawłowiczki Nr 149/XXVII/05 z dnia 24 lutego 2005 r

Uchwała nr 148/XXVII/05 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 lutego 2005r w sprawie zmiany budżetu Gminy Pawłowiczki na 2005 rok.

Uchwała nr 147/XXVII/05 Rady Gminy Pawłowiczki z dnia 24 lutego 2005r w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2005 rok.

informację wytworzył(a):Janina Szwalbe
za treść odpowiada:Janina Szwalbe
data wytworzenia:2005-06-05 10:00:55

wygląd do druku | wyświetleń podstrony: 2045

 

rejestr zmian tej informacji »