Gmina Pawłowiczki - BIP

Zarządzenia Wójta 2021

[opublikował: Joanna Maciąg, ważne od 2021-01-14 10:20:29, aktualny]

Zarządzenie Nr 0050.1.2021 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 04.01.2021 roku w sprawie informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.2.2021 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 04.01.2021 roku w sprawie przekazania upoważnień dla kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Pawłowiczki na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.7.2021 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 11.01.2021 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pawłowiczki na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.8.2021 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 11.01.2021 roku w sprawie informacji o kwotach wydatków w związku z zmianą w budżecie na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.10.2021 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 11.01.2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
Załącznik – wykaz nieruchomości

Zarządzenie Nr 0050.11.2021 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 14.01.2021 roku w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do rady Gminy Pawłowiczki zarządzonych na dzień 7 marca 2021 r.

Zarządzenie Nr 0050.12.2021 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 18.01.2021 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i zespołów szkół prowadzonych przez Gminę Pawłowiczki na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.13.2021 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 18.01.2021 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pawłowiczki na rok szkolny 2021/2022

Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 0050.16.2021 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 28.01.2021 roku w sprawie informacji o kwotach dochodów i wydatków w związku z zmianą budżetu na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.17.2021 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29.01.2021 roku w sprawie zmiany planu finansowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Zarządzenie Nr 0050.18.2021 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29.01.2021 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Zarządzenie Nr 0050.19.2021 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 29.01.2021 roku w sprawie aktualizacji Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Pawłowiczki w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny

Zarządzenie Nr 0050.23.2021 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia 02.02.2021 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i zespołów szkół prowadzonych przez Gminę Pawłowiczki na 2021 rok

Zarządzenie Nr 0050.31.2021 Wójta Gminy Pawłowiczki z dnia10.02.2021 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargowym
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

informację wytworzył(a):Joanna Maciąg
za treść odpowiada:Dorota Cybulska
data wytworzenia:2021-01-14 10:20:29

wygląd do druku | wyświetleń podstrony: 229

 

rejestr zmian tej informacji »