Gmina Pawłowiczki - BIP

Obwieszczenia Wójta

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji- Przebudowa drogi gminnej nr108479O Grud. Mała dz.nr79, Milice dz.nr6

więcej...

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji- Przebudowa drogi gminnej nr 108468O w Maciowakrzu dz. nr 375, 809

więcej...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania-decyzja o środowiskowych uwarunk. Przebudowa drogi gminnej nr 108479O Grudynia Mała dz.nr79, Milice dz.nr 6

więcej...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - Przebudowa drogi gminnej nr 108468O w Maciowakrzu dz. nr 375, 809

więcej...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia - Przebudowa drogi powiatowej nr 1211 O na odcinku Gościęcin-Ucieszków

więcej...

« Poprzednie