Gmina Pawłowiczki - BIP

Sprawy mieszkaniowe

Wydanie decyzji dotyczącej podziału nieruchomości

więcej...

Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

więcej...

Najem lokalu socjalnego

więcej...

Najem lokalu mieszkaniowego

więcej...

Dodatki mieszkaniowe

więcej...